Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> VB.NET >>

Điều khiển ImageList, ToolStrip và TreeView
Các điều khiển có thể thêm vào thanh công cụ
ImageList là điều khiển dùng đề quản lý danh sách các hình ảnh, điều khiển này thường được dùng kèm với các điều khiển khác để hiển thị các biểu tượng (thay vì là chuỗi văn bản) trên điều khiển.</a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div><p style="display:none">i need to buy the abortion pill <a href="http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx">http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx</a> medical abortion pill online</p><p style="display:none">where to buy abortion pill <a href="http://www.altradio.org/page/how-much-for-an-abortion-pill.aspx">how much for an abortion pill</a> order abortion pill</p></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">an abortion pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.beaufortscrealestate.net">abortion pill</a> abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion <a href="http://www.nunosolutions.com/template/default.aspx?do-abortion-pills-work">order abortion pill</a> abortion pill online purchase</div>

1/- ImageList

Để thêm các hình ảnh vào điều khiển ImageList, bạn sẽ tiến hành thông qua tập hợp Images. Tại hộp thoại Image Collection Editor, nhấn nút Add để thêm một hình ảnh vào điều khiển ImageList, nhấn nút Remove để xóa một hình ảnh ra khỏi điều khiển ImageList.


Tạo danh sách các hình ảnh cho điều khiển ImageList

2/- ToolStrip


ToolStrip trên form

Để tạo một thanh công cụ, bạn sử dụng điều khiển ToolStrip. Cũng như MenuStrip, ToolStrip sẽ được đặt chung với vùng đặt các điều khiển hộp thoại (Component tray) đồng thời cũng có một thanh công cụ trống xuất hiện trên form với một nút lệnh mới.

Nhấn vào nút đầu tiên này trên thanh công cụ (nếu không có nhấn vào thanh công cụ sẽ xuất hiện) sẽ sổ xuống một danh sách các điều khiển có thể thêm vào thanh công cụ gồm các điều khiển sau :


Các điều khiển có thể thêm vào thanh công cụ

ToolStrip có thuộc tính Items là một tập hợp các điều khiển có trên ToolStrip.


Tập hợp Items của ToolStrip

Các thuộc tính của ToolStrip :

GripStyle

Cho phép hiển thị grip của ToolStrip hay không. Có các giá trị sau :

- Visible : hiểnt hị grip.

- Hidden : ẩn grip.

Stretch

Cho phép điều khiển kéo dài từ đầu này đến đầu kia hay không. Đây là thuộc tính kiểu Boolean, giá trị mặc định là True.

TextDirection

Xác định chiều của chữ hiển thị trên ToolStrip.

Mỗi điều khiển trên ToolStrip sẽ có các thuộc tính, phương thức và sự kiện tương ứng với loại của nó.

3/- TreeView

Là điều khiển để hiển thị hệ thống phân cấp như cấu trúc tổ chức, gia phả, hệ thống thư mục, …


Điều khiển TreeView

Các thuộc tính thường dùng của TreeView :

Nodes

Tập hợp các nút con của TreeView.

CheckBoxes

Hiển thị CheckBox cho mỗi Node hay không.

SelectedNode

Node được chọn trên TreeView (chỉ có khi viết lệnh).

HideSelection

Thuộc tính luận lý, mặc định là True, node được chọn không hiển thị màu chọn khi điều khiển không còn focus. Nếu là False nút chọn vẫn được tô dạng chọn khi điều khiển mất focus.

ImageList

Chỉ định điều khiển ImageList có sẵn trên form làm nguồn hình ảnh cho TreeView.

ImageIndex, ImageKey

Quy định hình ảnh mặc định nào trên ImageList hiển thị trên mỗi node của TreeView.

Indent

Quy định khoảng cách theo chiều ngang giữa mỗi cấp.

ItemHeight

Quy định chiều cao của mỗi node.

SelectedImageIndex, SelectedImageKey

Quy định hình ảnh nào trên ImageList hiển thị trên node được chọn.

Các thuộc tính của node :

Nodes

Tập hợp các nút con của mình.

Text

Nội dung đang hiển thị trên nút.

NodeFont

Font chữ hiển thị của nút.

BackColor, ForeColor

Màu nền, màu chữ của nút.

Checked

CheckBox của nút được chọn hay không.

Các thao tác trên Node :

Thêm Node con vào tập hợp Nodes :

Hoặc


Loại bỏ Node con khỏi tập hợp Nodes :

Hoặc


Loại bỏ tất cả các Node con khỏi tập hợp Nodes :

Xác định Node tại vị trí nhấn chuột (MouseDown) :

Các sự kiện chính trên TreeView :

AfterSelect

Sự kiện xảy ra khi người dùng chọn một node.

Hết
Về đầu trang
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
      [Đọc: 11080-Ngày đăng: 25-05-2009]
[Lê Ngọc Thắng]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.