Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> VB.NET >>

Điều khiển Button, CheckBox và RadioButton
Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click.</a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div>

Button

Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label.

DialogResult

Khi Button đặt trên màn hình hiển thị dạng hộp thoại (ShowDialog), thuộc tính quy định giá trị trả về của hộp thoại khi nút được nhấn với các giá trị :

- None : không trả về.

- Ok, Cancel, Abort, Retry, Ignore, Yes, No : trả về các trị tương ứng của Windows.Forms.DialogResult.

TextImageRelation

Thuộc tính quy định cách hiển thị văn bản và hình ảnh trên điều khiển với các giá trị :

- OverLay : văn bản và hình ảnh chồng lên nhau.

- ImageAboveText : hình ảnh ở phía trên văn bản.

- ImageBeforeText : hình ảnh ở phía trước văn bản.

- TextBeforeImage : văn bản ở phía trước hình ảnh.

CheckBox và RadioButton

Các điều khiển này chỉ có hai trạng thái : không được chọn và được chọn. Chúng cho phép trình bày một danh sách cố định để chọn lựa.

Điểm khác biệt giữa hai loại điều khiển này là CheckBox cho chọn nhiều mục, ngược lại RadioButton, nếu trong cùng một nhóm sẽ loại trừ lẫn nhau, nghĩa là mục chọn sau sẽ loại bỏ mục chọn trước.

Để tạo ra nhóm, thường bạn sẽ đưa các RadioButton vào trong một điều khiển có thể chứa các điều khiển khác như : Form, GroupBox, Panel, … sẽ được để cập đến trong các bài sau.


CheckBox và RadioButton

Khi thay đổi trạng thái, điều khiển phát sinh sự kiện CheckedChanged.

Một số thuộc tính của hai loại điều khiển này :

Appearance

Thuộc tính quy định giao diện của điều khiển.

- Normal : hiển thị bình thường như vốn có.

- Button : hiển thị như Button.

AutoCheck

Thuộc tính luận lý quy định trạng thái điều khiển sẽ thay đổi khi được nhấn.

CheckAlign

Thuộc tính quy định canh lề hộp chọn điều khiển với các giá trị như của ImageAlign.

Checked

Trạng thái điều khiển, True - được chọn, False - không được chọn.

Text

Nội dung văn bản hiển thị trên điều khiển.

TextImageRelation

Như của Button.

Sự kiện CheckedChanged

Khi thuộc tính Checked của điều khiển thay đổi sẽ phát sinh ra sự kiện CheckedChanged. Bạn thường sử dụng sự kiện này để thay đổi thông tin hoặc giá trị trên điều khiển hay trên các điều khiển khác.

Ví dụ : thay đổi nội dung hiển thị trên checkbox Nam_nu.


Hết
Về đầu trang
      [Đọc: 12310-Ngày đăng: 13-05-2009]
[Lê Ngọc Thắng]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
 • Ảnh minh họa
  Bạn có thể định dạng các thành phần trong DataGrid thông qua thuộc tính của nó lúc thiết kế hay khi thực thi chương trình.. Chúng ta sẽ làm điều này với bài tập trên. Bạn trở lại cửa sổ thiết kế form và mở thuộc tính Properties của khung lưới DataGrid.
 • Ảnh minh họa
  Tiếp theo ta tạo ra đối tượng trình diễn dữ liệu cho người dùng thao tác. Đối tượng này là DataSet. Nó là hình ảnh có được từ DataAdapter. Nó chỉ là ảnh của csdl nên mọi thao tác của người dùng sẽ chưa ảnh hưởng đến csdl cho đến khi có yêu cầu cập nhật.
 • Ảnh minh họa
  Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cách lập trình với ADO.NET để thao tác với csdl. Ta cũng tìm hiểu cách thao tác vói csdl bằng các điều khiển như TextBox, data adapter, label, button,…
 • Ảnh minh họa
  Thủ tục này sẽ gán biến PrintPageSetting cho thuộc tính DefaultPageSettings của đối tượng PrintDocument1, copy văn bản trong ô rxtDocument vào biến StringToPrint và mở hộp thoại PrintPreviewDialog1.
 • Ảnh minh họa
  Ta đã sử dụng đối tượng PrintDocument để in đồ họa cũng như in văn bản đơn giản nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó là, PrintDocument không có ký tự ngắt dòng (10 và 13), ta cần tự viết mã xử lý ngắt dòng.
 • Ảnh minh họa
  Thủ tục này là hạt nhân của tác vụ in ấn từng trang khi sự kiện PrintPage của điều khiển PrintDocument1 xảy ra sau lời gọi PrintDocument1.Print(). Trong đó, ev dùng để tham chiếu đến các thông số mà PrintDocument truyền vào.
 • Ảnh minh họa
  Khi người cùng đọc thông tin từ thuộc tính của đối tượng thì thuộc tính trả về giá trị biến Fname, còn khi gán giá trị thì nó sẽ gán giá trị của biến Lname bằng Value trong phần Set.
 • Ảnh minh họa
  Trong các phiên bản trước đây, VB vẫn chưa được coi là ngôn ngữ lập trình mạnh do nó không có tính kế thừa để hoàn thiện mô hình lập trình hướng đối tượng. VB.NET đã cung cấp đầy đủ khả năng kế thừa. Bạn có thể kế thừa một form hay những lớp cơ sở để tạo ra những lớp đối tượng con.
 • Ảnh minh họa
  Bạn có thể kết hợp với môn xử lý ảnh hay đồ họa máy tính để có những bài tập thực sự hữu ích. Trong thời gian tới tôi sẽ đưa mã nguồn một số bài tập xử lý ảnh cũng như mô phỏng chương trình Paint của Windows.
 • Ảnh minh họa
  VB.NET cung cấp đủ công cụ và thư viện để khai thác các hiệu ứng đồ họa. Trong chương này chúng ta sẽ khám phá việc tạo các form mang dáng dấp đồ họa, tạo hiệu ứng ảnh động dựa vào PictureBox và bộ định thời Timer, co giãn các đối tượng dựa vào thuộc tính Height và Width.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.