Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Tin Học Phổ Thông >> MS Powerpoint >>

Power Point 2010 - Tạo bài thuyết trình cơ bản – Phần 3
Có một số tùy chọn khi lưu trữ đáng chú ý như thiết lập kiểu định dạng mặc định, thiết lập thời gian lưu tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố, qui định thư mục lưu trữ mặc định, thiết lập nhúng font chữ ngay trong bài thuyết trình,…</a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div>

Tùy chọn lưu trữ

Thay đổi định dạng tập tin mặc định

Để thay đổi định dạng tập tin lưu trữ mặc định của PowerPoint hãy làm theo các bước sau:

1. Vào ngăn File

2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4. Tại Save files in this format bạn chọn kiểu định dạng mặc định từ hộp xổ xuống kế bên.

5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập. Kể từ thời điểm này các tập tin mới tạo khi được lưu sẽ mặc định chọn kiểu định dạng tập tin này.


Hình 88. Tùy chọn lưu trữ

Thiết lập thời gian lưu trữ tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố

1. Vào ngăn File

2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4. Chọn Save AutoRecover information every ᝺> minutes và thiết lập lại khoảng thời gian mà PowerPoint sẽ thực hiện lệnh lưu trữ.

5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

Thiết lập thư mục lưu trữ mặc định

1. Vào ngăn File

2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4. Tại Default file location nhập vào đường dẫn đến thư mục cần lưu trữ mặc định.

5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

Nhúng font kèm theo bài thuyết trình

Nhúng các font chữ đặc biệt mà bạn sử dụng trong bài thuyết trình là rất cần thiết vì có thể những người khác chưa cài đặt các font chữ này vào máy của họ. Các bước để thực hiện như sau:

1. Vào ngăn File

2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4. Chọn Embed font in the file và chọn tiếp Embed all charactersđể cho phép những người khác có thể hiệu chỉnh với những font đặc biệt trong bài thuyết trình.

5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã

Khi tập tin trình diễn có chứa các thông tin nhạy cảm thì bạn có thể dùng chức năng bảo vệ tập tin bằng mật mã của PowerPoint. Có hai loại bảo vệ là mật mã truy cập khi mở (Open password) và mật mã hiệu chỉnh (Modify password) và bạn có thể sử dụng cả hai nếu thấy cần thiết.

Thiết lập mật mã bảo vệ

Bạn làm theo các bước sau để thiết lập mật mã bảo vệ cho tập tin của mình:

1. Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint

2. Vào ngăn File

3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện

4. Đặt tên tập tin tại hộp File name

5. Vào Tools và chọn General Options… hộp thoại General Options xuất hiện

6. Thiết lập mật mã:

♦ Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi mở tập tin thì bạn hãy đặt mật mã vào hộp Password for open

♦ Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi muốn hiệu chỉnh tập tin thì bạn hãy đặt mật mã vào hộp Password ro modify

7. Xác nhận lại các mật mã khi có yêu cầu trong hộp Comfirm Password.

8. Nhấn OK khi hoàn tất đặt mật mã

9. Nhấn nút Save để lưu bài thuyết trình với các mật mã vừa thiết lập.


Hình 89. Hộp thoại Save As với General Options…


Hình 90. Hộp thoại General Options…


Hình 91. Hộp thoại xác nhận mật mã

Thiết lập Macro Security:

Khi chọn nút Macro Security trong hộp thoại General Option ở phần trên, hộp thoại Trust Center xuất hiện và có các tùy chọn sau:

♦ Disable all macros without notification: Khóa tất cả macro và không có thông báo

♦ Disable all macros with notification: Khóa tất cả macro và kèm theo thông báo

♦ Disable all macros except digitally signed macros: Khóa tất cả các macro ngoại trừ các macro đã có chữ ký điện tử.

♦ Enable all macros (not recommendedl potentially dangerous code can run): Cho phép tất cả các macro chạy, nguy cơ nhiễm virus khá cao.

♦ Trust access to the VBA project object model: Xác thực quyền truy cập váo các đối tượng trong VBA project.

Cách khác để truy cập hộp thoại Trust Center là vào File | Options | Trust Center | Trust Center Settings… | chọn Macro Settings.


Hình 92. Hộp thoại Trust Center

Ngoài cách đặt mật mã bảo vệ theo cách cũ nêu trên, PowerPoint 2010 đã đơn giản hóa công việc này rất nhiều với tính năng Protect Presentation. Các bước thực hiện như sau:

1. Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint

2. Vào ngăn File

3. Chọn Info, chọn Protect Presentation

4. Chọn Encrypt with Password

5. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật mã vào

6. Nhấn OK và xác nhận lại mật mã vừa nhập

7. Nhấn OKlần nữa

8. Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện


Hình 93. Bảo vệ bài thuyết trình với Protect Presentation

Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình

Khi chia sẽ bài thuyết trình và cho phép người sử dụng mở xem và hiệu chỉnh, chúng ta không nên đặt mật mã. Các hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho trường hợp bạn đã biết các mật mã mở và hiệu chỉnh tập tin.

Thực hiện các bước sau để gỡ bỏ mật mã mở và mật mã hiệu chỉnh tập tin:

1. Mở bài thuyết trình đang có mật mã bảo vệ và khai báo các mật mã vào hộp Password khi có yêu cầu.

2. Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào ngăn File

3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện.

4. Vào Tools chọn General Options…, hộp thoại General Options xuất hiện

5. Xóa bỏ đi các mật mã đang có trong Password to open và Password to modify

6. Nhấn OK để đóng hộp General Options

7. Nhấn nút Save và xác nhận ghi đè lên tập tin đang có.

Khi chỉ có một loại mật mã mở tập tin được áp dụng để bảo vệ tập tin thì chúng ta có thể áp dụng cách sau đây để gỡ bỏ:

1. Mở tập tin muốn xóa bỏ mật mã bảo vệ

2. Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào File

3. Chọn Info, chọn Protect Presentation

4. Chọn Encrypt with Password

5. Xoá bỏ mật mã đang có trong hộp thoại Encrypt Document

6. Nhấn OKđể đóng hộp thoại Encrypt Document

7. Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện

Hết phần 3

Về đầu trang
      [Đọc: 3707-Ngày đăng: 19-05-2012]
[Minh Thiện st]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
 • Ảnh minh họa
  Một trong những tính năng mới trong PowerPoint 2010 là cho phép quảng bá một file trình chiếu PowerPoint qua web từ chính PowerPoint mà không cần sử dụng thêm phần mềm nào khác.
 • Ảnh minh họa
  Quản Trị Mạng - Một trong những tính năng mới trong PowerPoint 2010 là cho phép quảng bá một file trình chiếu PowerPoint qua web từ chính PowerPoint mà không cần sử dụng thêm phần mềm nào khác.
 • Ảnh minh họa
  Khi chèn video vào slide, nếu là định dạng mà PowerPoint hỗ trợ và codec đúng thì quá trình chèn diễn ra rất nhanh. Nếu bị treo máy hay quá trình chèn diễn ra quá lâu, bạn nên dùng các chương trình chuyển mã video chuyên dụng để chuyển video về định dạng PowerPoint hỗ trợ.
 • Ảnh minh họa
  Một sơ đồ được chèn vào slide như hình dưới, chúng ta sẽ lần lượt gán các hình vào các vị trí tạo sẵn trên sơ đồ.Các vị trí tạo sẵn này gọi là Shape. Ví dụ, slide này sẽ giới thiệu sản phẩm HD Zune của Microsoft với hình ảnh sản phẩm sẽ để ở vòng tròn lớn nhất và các tính năng của sản phẩm sẽ đặt ở các vòng tròn nhỏ hơn bên cạnh.
 • Ảnh minh họa
  Đôi khi, chúng ta cần thêm các hộp văn bản để nhập thêm thông tin hoặc vẽ thêm các biểu tượng vào slide. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc trên slide ở phần trước và thêm vào slide các Shape, WordArt và Textbox để minh họa thêm nội dung đang trình bày trên slide.
 • Ảnh minh họa
  Khi hình đã chèn vào slide, bạn chọn hình đó cho xuất hiện 8 ô vuông nhỏ xung quanh hình, đưa chuột vào ô ở một góc nào đó và giữ trái chuột kéo ra phía ngoài hình để phóng to hình. Bạn có thể dùng chuột để di chuyển hình đến vị trí mong muốn trong slide.
 • Ảnh minh họa
  Bài này sẽ trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng nhất mà PowerPoint cung cấp. Trong chương này, đối với các bạn còn mới với phần mềm PowerPoint thì nên học và thực hành các mục từ đầu đến cuối chương. Đối với các bạn đã thành thạo thì chỉ cần đọc các phần mà mình chưa biết.
 • Ảnh minh họa
  Khi đóng chương trình PowerPoint, tất cả các tập tin đang mở sẽ tự động đóng theo.Nếu bạn chỉ muốn đóng một bài thuyết trình cụ thể nào đó thì bạn hãy chọn bài thuyết trình đó, sau đó vào ngăn File và chọn Close. Nếu tập tin chưa được lưu thì PowerPoint sẽ thông báo nhắc nhở bạn.
 • Ảnh minh họa
  File Block Settings giúp chúng ta thiết lập cách thức mà PowerPoint sẽ hành xử khi mở các kiểu tập tin PowerPoint ở các phiên bản cũ hơn PowerPoint 2010 (từ Office 2007 trở về trước). File Block Settings cung cấp 3 tùy chọn như sau:
 • Ảnh minh họa
  Có một số tùy chọn khi lưu trữ đáng chú ý như thiết lập kiểu định dạng mặc định, thiết lập thời gian lưu tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố, qui định thư mục lưu trữ mặc định, thiết lập nhúng font chữ ngay trong bài thuyết trình,…
 • Ảnh minh họa
  Bài viết hướng dẫn cách xem những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013 và bổ sung shortcut mới hoặc thay đổi những shortcut hiện tại.
 • Ảnh minh họa
  Khi thiết lập một bảng tính với hàng trăm, hàng ngàn ô số liệu, các ô số liệu này sẽ liên kết với nhau nhưng với số lượng lớn các ô như thế ngay cả bản thân bạn cũng có thể quên một số thông tin về ô đó như số liệu này nằm ở hồ sơ nào, chứng từ nào... Còn nếu bạn chia sẻ bản tính này với người khác thì vấn đề càng phức tạp hơn.
 • Ảnh minh họa
  Hiện nay, trên Internet có rất khá nhiều các công cụ phần mềm giúp quản lí các tài khoản email clients khác nhau, và mỗi công cụ đều có những ưu điểm nổi trội riêng. Mailbird là công cụ quản lí email trên máy tính vừa được ra mắt gần đây, đây là sản phẩm của nhóm Sparrow, một team khá nổi tiếng trong giới thiết kế các ứng dụng dành cho hệ điều hành OS X và iOS.
 • Ảnh minh họa
  Thủ thuật Tắt hiệu ứng nhập văn bản trên Word 2013 Lê Dương Viễn Chinh - Theo Trí Thức Trẻ | 08/05/2013 - 04:59 PM Với Word 2013, Microsoft đã thêm vào hiệu ứng khi bạn nhập văn bản nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, nếu bạn là người đánh văn bản chậm thì hiệu ứng này rất thú vị, nhưng nếu bạn là một tay đánh máy chuyên nghiệp thì hiệu ứng đó là cho tiến độ của bạn bị chậm lại, hiệu ứng hiển thị sẽ chậm hơn so với thao tác của bạn rất nhiều.
 • Ảnh minh họa
  Bài viết hướng dẫn cách đặt 2 hoặc nhiều bảng tính Excel 2013 ở cạnh nhau hoặc cuộn xem nhiều bảng tính một lúc.
 • Ảnh minh họa
  Bài viết hướng dẫn cách cài các bộ Office 2013 song song với các phiên bản cũ hơn.
 • Ảnh minh họa
  Hướng dẫn các bước tạo watermark (ảnh hoặc chữ được in mờ dưới nền văn bản) trong tài liệu Microsoft Excel 2013.
 • Ảnh minh họa
  Thanh Mini Toolbar và tính năng xem trước (Live Preview) được giới thiệu lần đầu tiên trong Word 2007, và tiếp tục được sử dụng trong phiên bản Word 2010 và Word 2013.
 • Ảnh minh họa
  Bài viết hướng dẫn cách xác định nhanh vị trí của tập tin đang mở qua thanh công cụ Quick Access Toolbar trong Microsoft Word 2013.
 • Ảnh minh họa
  Thanh Mini Toolbar và tính năng xem trước (Live Preview) được giới thiệu lần đầu tiên trong Word 2007, và tiếp tục được sử dụng trong phiên bản Word 2010 và Word 2013. 2 tính năng này giúp người dùng nhanh chóng thiết lập định dạng và xem trước thiết lập định dạng trong quá trình soạn thảo văn bản.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.