Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> Java >>

Một số bài tập mẫu của java - phần 2 - Nâng cao
Bài tập java nâng cao. <i>Đại học Howell là một trường đại học danh tiếng của Châu Âu với nhiều chuyên ngành khác nhau. Howell cố gắng cung cấp cho sinh viên những điều kiện và nội dung tốt nhất. Hiện nay, đại học Howell giới thiệu một hệ thống kiểm tra IQ cho sinh viên MBA bên cạnh hệ thống thi truyền thống. Hệ thống kiểm tra IQ kiểm tra trên bốn chủ đề sau: khả năng tự nhiên, Tiếng Anh, Toán, kiến thức tổng quát.</i></a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div><p style="display:none">i need to buy the abortion pill <a href="http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx">price of an abortion</a> medical abortion pill online</p><p style="display:none">where to buy abortion pill <a href="http://www.altradio.org/page/how-much-for-an-abortion-pill.aspx">abortion pill online</a> order abortion pill</p></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.beaufortscrealestate.net">abortion pills online</a> abortion pill</div>
Giả sử bạn là một programmer của phòng phát triển phần mềm được giao viết chương trình này bằng java. Trước tiên chương trình hỏi sinh viên số lần làm thử, nếu nhập vào số lớn hơn 1 thì chương trình kết thúc và hiển thị thông báo.

Khi chương trình chạy, menu của chương trình hiển thị như sau:

1. Aptitude (Đầu vào)

2. English (Tiếng Anh)

3. Math (Toán)

4. GK (Kiến thức tổng hợp)

5. Exit (Thoát)

Khi nhập giá trị tương ứng từ 1 đến 4, chương trình sẽ hiển thị câu hỏi tương ứng với phần thi đó. Sinh viên chỉ có thể thi 1 lần duy nhất cho một chủ đề. Khi sinh viên làm đúng, số điểm sẽ tăng lên 10. Sau khi làm xong 4 phần của bài thi, sinh viên kết thúc chương trình bằng cách chọn Exit. Khi chương trình kết thúc, chương trình sẽ hiển thị tổng điểm của sinh viên đó làm được.Tổng điểm được tính bằng cách cộng dồn các môn lại.

Chương trình hiển thị điểm của sinh viên như định dạng dưới đây:

Điểm thưởng:

Tổng điểm / 50:

Mức IQ của bạn:

Điểm thưởng của sinh viên được tính như điều kiện sau:

1. Không có điểm nào khi tổng điểm bằng 10

2. 2 điểm cho tổng điểm bằng 20

3. 5 điểm cho tổng điểm bằng 30

4. 10 điểm khi tổng điểm bằng 40

Mức IQ được tính như sau:

1. Nếu tổng điểm bằng 10, mức IQ là: "IQ của bạn dưới trung bình"

2. Nếu tổng điểm bằng 22, mức IQ là: "IQ của bạn trung bình"

3. Nếu tổng điểm bằng 35, mức IQ là: "IQ của bạn thông minh"

4. Nếu tổng điểm bằng 40, mức IQ là: "IQ của bạn thiên tài"

5. Nếu điểm tổng bằng 0, thì thông báo của chương trình là: "bạn phải kiểm tra lại".


Xin lưu ý , ở đây bài này có rất nhiều cách giải quyết và hướng giải , tôi xin post hướng giải ngắn , ai cần hướng khác xin liên lạc thông tin Admin

--(*)\\ Class Question:

public class Question {
String Content; //noi dung cau hoi
int ans; //dap an
int mark; //diem IQ
boolean check;
}

--(*)\\ Class TestIq:

import java.util.Scanner;
public class TestIQ {

Question q1, q2, q3, q4;

public TestIQ(){
// Khoi tao cau hoi ve ki nang
q1 = new Question();
q1.Content = "\nJava la ngon ngu lap trinh huong doi tuong ?";
q1.Content += "\n\t1. Dung\n\t2. Sai";
q1.ans = 1;

// Khoi tao cao hoi ve tieng anh
q2 = new Question();
q2.Content = "\nY nghia cua tu 'Table':";
q2.Content += "\n\t1. Cay viet chi\n\t2. Cai ban\n\t3. Cai ghe";
q2.ans = 2;

// Khoi tao cau hoi ve tinh toan
q3 = new Question();
q3.Content = "\nCa lau kieng + Ca la han = ?";
q3.Content += "\n\t1. Ca con\n\t2. Ca lau\n\t3. Ca bi";
q3.ans = 3;

// Khoi tao cau hoi ve kien thuc tong quat
q4 = new Question();
q4.Content = "\nTrung ga co truoc hay con ga co truoc:";
q4.Content += "\n\t1. Con ga\n\t2. Trung ga\n\t3. Ca 2 dieu sai\n\t4. Ca 2 dieu dung\n\t5. bi";
q4.ans = 5;
}

public void menu(){
System.out.println("\nChuong trinh test IQ:");
System.out.println("1. Ki nang");
System.out.println("2. Tieng anh");
System.out.println("3. Toan");
System.out.println("4. Kien thuc tong quat");
System.out.println("5. Thoat");
System.out.print("Chon chuc nang (1 - 5): ");
}

public void result(){
int kq= q1.mark+q2.mark+q3.mark+q4.mark;
switch(kq){
case 40:
kq+=10;
System.out.printf("Kqua : %d. Right! You to get 40 points.\n",kq);
break;
case 30:
kq += 5;
System.out.printf("Ket qua: %d. Right! You to get 30 points.\n", kq);
break;
case 20:
kq += 2;
System.out.printf("Ket qua: %d. Right! You to get 20 points.\n", kq);
break;
case 10:
System.out.printf("Ket qua: %d. Right! You to get 10 points.\n", kq);
break;
default:
System.out.println("Chuc ban may man lan sau\n");
}
}

public static void main(String[] args) {
TestIQ o = new TestIQ(); // Ham dá»±ng dc thi hanh
int opt = 1;
Scanner in = new Scanner(System.in);

do{
o.menu();
opt = in.nextInt();
switch(opt){
case 1:
if(o.q1.check == false){
System.out.printf("%s", o.q1.Content);
System.out.print("\nChon dap an: ");
int dapan = in.nextInt();
if(dapan == o.q1.ans){
o.q1.mark = 10;
}
o.q1.check = true;
}
else{
System.out.println("\nCau hoi nay da dc tra loi roi !!!\n");
}
break;

case 2:
if(o.q2.check == false){
System.out.printf("%s", o.q2.Content);
System.out.print("\nChon dap an: ");
int dapan = in.nextInt();
if(dapan == o.q2.ans){
o.q2.mark = 10;
}
o.q2.check = true;
}
else{
System.out.println("\nCau hoi nay da dc tra loi roi !!!\n");
}
break;

case 3:
if(o.q3.check == false){
System.out.printf("%s", o.q3.Content);
System.out.print("\nChon dap an: ");
int dapan = in.nextInt();
if(dapan == o.q3.ans){
o.q3.mark = 10;
}
o.q3.check = true;
}
else{
System.out.println("\nCau hoi nay da dc tra loi roi !!!\n");
}
break;
case 4:
if(o.q4.check == false){
System.out.printf("%s", o.q4.Content);
System.out.print("\nChon dap an: ");
int dapan = in.nextInt();
if(dapan == o.q4.ans){
o.q4.mark = 10;
}
o.q4.check = true;
}
else{
System.out.println("\nCau hoi nay da dc tra loi roi !!!\n");
}
break;
case 5:
if(o.q1.check&&o.q2.check&&o.q3.check&&o.q4.check){
o.result();
}
else{
System.out.println("Ban chua hoan tat bai thi.Chua the ket thuc.");
opt = 6;
}
break;
}
}
while(opt != 5);
}

}
}
}
}

pill for abortion online http://www.voits.se/blog/blog/page/about-abortion.aspx buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
      [Đọc: 5347-Ngày đăng: 18-09-2010]
[Huỳnh Hoài Thanh (sưu tầm và soạn)]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.