Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Hệ Điều Hành-Mạng >> Windows OS >>

Khóa điều khiển HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_LOCAL_MACHINE chứa toàn bộ thông tin cần thiết để chạy các ứng dụng. </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.beaufortscrealestate.net">where can you buy the abortion pill</a> abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion <a href="http://www.apapa.org/blogengine/default.aspx">order abortion pill</a> abortion pill online purchase</div>

HKEY_LOCAL_MACHINE chứa toàn bộ thông tin cần thiết để chạy các ứng dụng bao gồm :

- Các thành phần mở rộng của tập tin và các ứng dụng tương ứng của chúng.

- Tên của tất cả các ổ đĩa.

- Các chuỗi đại diện (Ví dụ : aufile đại diện cho AU Format Sound).

- Các Class ID (Chỉ số lớp. Con số này được dùng thay cho tên của đối tượng được truy xuất).

- Thông tin về DDE và OLE.

- Các biểu tượng dùng cho chương trình và tài liệu.

Trong HKEY_LOCAL_MACHINE có các khóa như trong hình sau :


Khóa HKEY_LOCAL_MACHINE
1.1/- Khóa AppEvents : HKEY_LOCAL_MACHINE\ AppEvents

Khóa AppEvents trong Windows 9x là một khóa rỗng và chỉ được dùng sau này cho các ứng dụng client/server. Ứng dụng thật sự nằm trên server và khóa này sẽ chứa con trỏ ứng dụng.

1.2/- Khóa Config : HKEY_LOCAL_MACHINE\Config

Khóa này chứa tất cả các thông tin về cấu hình phần cứng của máy tính. Cầu hình đang được sử dụng sẽ được sao chép đến HKEY_CURRENT_CONFIG khi khởi động. Mỗi cấu hình sẽ được lưu trong một khóa, đánh số từ 0001, 0002, … Nếu chỉ có một cấu hình phần cứng, bạn sẽ chỉ có khóa 0001.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\001

Trong khóa con 001 này (hay một khóa cấu hình khác) thường có các khóa con sau :

- Khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\001\Display : hiển thị thiết lập của kiểu chữ dùng cho màn hình, kích thước cửa sở, vị trí cửa sổ.

- Khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\001\System : chứa thông tin về các máy in trong hệ thống.

- Bên dưới Khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\001\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers : có một khóa con cho mỗi máy in. Việc thêm và bớt máy in trong Control Panel sẽ điều chỉnh khóa con này.

1.3/- Khóa Enum : HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum

Khóa Enum chứa thông tin về các thiết bị phần cứng sẽ được Windows dò tìm trong suốt quá trình khởi động, bao gồm cả thông tin về các thiết bị PNP (Plug and Play-Loại thiết bị PNP này chỉ cần được cắm vào máy, còn việc dò tìm và cài đặt các trình điều khiển cho n1o đã có Windows lo liệu). Windows 9x sử dụng loại chương trình đặc biệt có tên là “Bus enumerators” để phát hiện các phần cứng có trong hệ thống. Các khóa con trong khóa này bao gồm : BIOS, ESDI, FLOP, HTREE, ISAPNP, Monitor, Network, Root, SCSI và VIRTUAL.

1.3.1/- Khóa BIOS : HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\BIOS

Khóa BIOS chứa thông tin về tất cả các thiết bị PNP trong hệ thống. Chúng được liệt kê như là một tập các số mã hóa, mỗi số tượng trưng cho một thiết bị. Ví dụ *PNP0400 là khóa dành cho cổng song song LPT1. Nếu cổng LPT1 không hỗ trợ tính năng PNP, nó sẽ được chuyển hóa đến khóa Root, là khóa con của Enum.

1.3.2/- Khóa ROOT : HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root

Khóa Root chứa thông tin về các thiết bị non-PNP và các thiết bị Play BIOS. Nhìn vào các khóa này ta có thể nhanh chóng phát hiện nếu thiết bị nào là PNP và thiết bị nào là non-PNP. Ví dụ đối với card mở rộng SCSI, để tương thích với thiết lập phần cứng ForcedConfig, thiết bị này phải được cấu hình trong Windows 9x, vì hệ thống không thể tự cấu hình được.

1.3.3/- Khóa Network : HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network

Các tính năng mạng của Windows 9x được mô tả chi tiết trong khóa này. Mỗi khóa con trong khóa này là một nhóm các dịch vụ và giao thức mạng có trong hệ thống. Bảng sau liệt kê các dịch vụ mạng thường có trong Registry.


Các dịch vụ mạng trong Registry

Bên trong mỗi khóa này là chi tiết về cách Windows sử dụng các dịch vụ.

1.4/- Khóa Hardware : HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware

Khóa này gồm hai khóa con : Khóa DESCRIPTION dùng để dẫn đến một khóa Floating Point Processor, khóa còn lại là khóa Devicemap dẫn đến một khóa serialcom để liệt kê tất cả các cổng COM có trong hệ thống. Thực chất khóa này chỉ chứa các thông tin liên quan đến bộ đồng xử lý toán (math co-preprocessor) và các cổng serial cho chương trình Hyper Terminal. Tất cả các thông tin khác đã được xác định trong khóa Enum.

1.5/- Khóa Network : HKEY_LOCAL_MACHINE\Network

Khóa này chỉ chứa thông tin về việc đăng nhập vào mạng sơ cấp. Chi tiết về tất cả các dịch vụ mạng đã được lưu trong khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network. Trong khóa này chỉ có một khóa con là Logon, chứa các giá trị sau :

- LMLogon (local machine logon) : đăng nhập vào máy cục bộ 0=False, 1=True.

- LogonValidated : kiểm tra tính hợp lệ khi đăng nhập. Policy Handler, Primary Provider (đăng nhập sơ cấp, nghĩa là client trong các mạng Microsoft), Username và UserProfiles.

1.6/- Khóa SECURITY : HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY

Có hai khóa con trong khóa SECURITY này, đó là Access và Provider. Khóa Security chỉ được dùng khi cần đến các tính năng bảo mật cao cấp để tương thích với Windows NT.

1.7/- Khóa SOFTWARE : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Chứa thiết lập cho tất cả các phần mềm 32-bit, các tập tin .INF cho các ứng dụng cũng được liệt kê trong khóa này. Số lượng các tiểu mục có trong các khóa con sẽ tùy theo phần mềm được cài đặt. Tuy nhiên, phần lớn các khóa con chỉ đơn thuần cung cấp các con số, mỗi số tương ứng với mỗi phiên bản cho các phần mềm được cài đặt.

Chúng ta tìm hiểu một số thiết lập trong khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion


Khóa \CurrentVersion

Sau đây là tên các khóa con và công dụng của chúng :

- App Paths : đường dẫn của tất cả các phần mềm 32-bit được cài vào hệ thống.

- Applets, Compression, Controls Folder : chứa các chi tiết bổ sung cho trang thuộc tính của Control Panels như Display, Fonts.

- Detect, explorer : các khóa hay nhất ở đây là Namespace của Desktop và My Computer. Chúng trỏ đến chuỗi CLSID cho Recycle Bin và Dialup Networking. Và khóa con Tips cho phép bạn tạo các tip (mẹo vặt) của riêng mình.

- Extensions : danh sách đuôi tập tin mở rộng và các tập tin thực thi tương ứng.

- Fonts, fontsize, FS Templates : các tập tin System template, chẳng hạn Server, Desktop hay Mobile, lấy từ System Property Sheet.

- MS-DOS Emulation : chứa các khóa con App Compatibility, có các giá trị nhị phân, để tương thích với các phần mềm DOS cũ.

- MS-DOS Options : thiết lập cho Himem.sys, CD-ROMs trong chế độ DOS.

- Network : các cấu hình cho trình điều khiển mạng.

- Nls, Policies : những việc mà nhà quản trị hệ thống không cho phép người dùng thực hiện được liệt kê ở đây.

- ProfileList :danh sách tên tất cả những người dùng đã đăng nhập vào máy.

Các chương trình tự động chạy khi Windows khởi động nhưng không có trong trình đơn Startup được chứa trong các khóa con của khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

- Run : các chương trình chạy lúc khởi động.

- Runonce : chứa các chương trình chỉ chạy một lần khi khởi động. Ví dụ : khi một phần mềm cần khởi động lại máy để sau đó có thể chạy tiếp một chương trình khác, chương trình khác đó sẽ được chứa trong khóa này.

- RunService : cũng giống như Run nhưng được dùng để chạy các service. Các service không giống các chương trình bình thường mà thường là các chương trình chuyên dụng hay chương trình hệ thống.

- RunServiceOnce : giống như RunOnce nhưng dùng cho service.

- SharedDLLs : danh sách các DLL dùng chung.

- Shell Extensions : liệt kê các OLE registry patch có liên kết với các CLSID tương ứng.

- ShellScrap : chứa khóa con PriorityCacheFormats, khóa này chứa một giá trị rỗng. Thường trông giống như một khóa chuyển dòng lệnh cũ của trình SmartDrive.

- Time Zones : giá trị chuỗi ở đây chính là múi giờ hiện tại đang dùng trong hệ thống, các khóa con chứa tất cả các múi giờ có thể có.

- Uninstall : chứa danh sách các chương trình được hiển thị trong hộp thoại Add/Remove Programs, các khóa con chứa đường dẫn đến trình uninstall của nhà sản xuất chương trình tương ứng.

1.8/- Khóa SYSTEM : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Trong khóa SYSTEM có các khóa con sau :

- \CurrentControlSet : chứa phần để điều khiển các trình điều khiển thiết bị và các dịch vụ khác.

- \CurrentControlSet\Control : chứa các thông tin về các thiết lập trong các applet của Control Panel, trong Windows 9x. Bạn không nên thay đổi các thông tin trong đây, bởi vì một số applet thay đổi thông tin ở nhiều vị trí khác chứ không phải chỉ ở đây. Nếu bạn thay đổi, bạn sẽ tạo ra sự không đồng bộ và làm cho hệ thống hoạt động thiếu tin cậy.

- \CurrentControlSet\Services : chứa tất cả các dịch vụ chuẩn của Windows 9x, kể cả các dịch vụ được cài bổ sung vào hệ thống. Mỗi khóa dịch vụ chuẩn chứa các thiết lập về cấu hình và định danh.

- \CurrentControlSet\Services\Arbitrators : chứa thông tin về giải quyết tranh chấp giữa hai thiết bị. Bốn khóa con chứa thông tin về loại tranh chấp : địa chỉ bộ nhớ, DMA, I/O port và IRQ.

- \CurrentControlSet\Services\class : chứa tất cả các khóa con cho việc điều khiển tất cả các lớp thiết bị mà Windows hỗ trợ. Điều này tương tự như việc phân nhóm các thiết bị bạn thấy trong Add New Hardware wizard. Đồng thời nó cũng chứa thông tin về cách mà các thiết bị được cài đặt.

- \CurrentControlSet\Services\inetaccs : chứa thông tin về các tiện ích có sẵn trong hệ thống, được dùng để bổ sung cho Internet Explorer. Nó chỉ được cài đặt nếu bạn dùng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 2.0 trở lên.

- \CurrentControlSet\Services\MSNP32 : mô tả cách mà Client for Microsoft Networks hoạt động. Nó chứa thông tin về các tiến trình hợp lệ và người dùng hợp lệ.

- \CurrentControlSet\Services\RemoteAccess : được chứa trong khóa này là thông tin về khóa RemoteAccess dành cho hệ thống Windows 9x. Nó bao gồm các tham số chứng thực, thông tin máy chủ và thông tin về giao thức để tạo môi trường kết nối quay số và hoạt động.

- \CurrentControlSet\Services\SNMP : chứa tất cả các tham số cho SNMP (Simple Network Management Protocol-giao thức quản trị mạng đơn giản). Bao gồm các nhà quản trị được cấp phép, các cấu hình bẫy lỗi và những nhóm sở hữu hợp lệ.

- \CurrentControlSet\Services\VxD : chứa thông tin về tất cả các trình điều khiển thiết bị 32-bit ảo trong Windows 9x. Windows 9x tự quản lý chúng, do đó không có lý do gì để hiệu chỉnh chúng trong Registry Editor. Tất cả các VxD tĩnh được liệt kê trong các khóa con bên dưới khóa này.

- \CurrentControlSet\Services\WebPost : chứa tất cả các thiết lập và con trỏ đến tất cả các Internet Mail post office đã nạp. Nếu bạn kết nối đến một nhà cung cấp dịch vụ và nó được liệt kê ở đây, bạn sẽ thu được tất cả các e-mail gởi cho mình từ server.

- \CurrentControlSet\Services\Winsock : thông tin về các tập tin Winsock được dùng, khi kết nối đến Internet được liệt kê ở đây. Nếu có một tập tin không đúng được liệt kê, bạn sẽ không kết nối được với Internet.

- \CurrentControlSet\Services\WinTrust : chứa năng WinTrust được thiết lập trong Registry như là một phần của tiến trình kiểm tra virus đối với tất cả các tập tin được tải về từ Internet. Khóa này sẽ bảo đảm là những tập tin tải về luôn trong tình trạng “khỏe mạnh”, không bị lây nhiễm.

Hết
Về đầu trang

where to buy abortion pill how much for an abortion pill order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
      [Đọc: 9434-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Lê Ngọc Thắng]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.