Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Cơ Sở Dữ Liệu >> SQL Language >>

Hàm COUNT
SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.</a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">where can you buy the abortion pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.sherrywilson.com">where can you buy the abortion pill</a> abortion pill</div>
Cú pháp của hàm COUNT:

SELECT COUNT(tên_cột)
FROM
tên_bảng
- Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:

Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19


Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng các dòng trong bảng:

SELECT COUNT(*) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là: 3
- Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người lớn hơn 20 tuổi:

SELECT COUNT(*)
FROM Persons WHERE Age > 20
kết quả trả về sẽ là: 2
- Hàm COUNT(column) sẽ trả về số lượng các dòng có giá trị khác NULL ở cột được chỉ định.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:

Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari


- Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người mà cột Age trong bảng không rỗng:

SELECT COUNT(Age) FROM Persons
- và kết quả trả về sẽ là: 2
Mệnh đề COUNT DISTINCT
- Lưu ý: Các ví dụ dưới đây chỉ hoạt động với CSDL Oracle và MS SQL Server, không hoạt động trên MS Access (chưa thử nhiệm với các hệ CSDL khác!)
- Từ khoá DISTINCT và COUNT có thể được dùng chung với nhau để đếm số lượng các kết quả không trùng nhau.
Cú pháp như sau:

SELECT COUNT(DISTINCT column(s)) FROM table

Ví dụ ta có bảng Orders như sau:

Company OrderNumber
Sega 3412
W3Schools 2312
Trio 4678
W3Schools 6798

- Câu lệnh SQL sau:
SELECT COUNT(DISTINCT Company) FROM Orders
- sẽ trả về kết quả là: 3

i need to buy the abortion pill how to order the abortion pill online medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
      [Đọc: 12849-Ngày đăng: 22-12-2009]
[Thành Luân]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.