Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> ASP/ASP.NET/C# >>

Hiển thị Date (Ngày tháng năm) & Time(thời gian) với ASP
Để hiển thị Ngày tháng năm hiện tại ta có thể dùng hàm <i>Date()</i> và Thời gian với Hàm <i>Time()</i>. </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div>

Hiển thị Date (Ngày tháng năm) & Time(thời gian) với ASP

Để hiển thị Ngày tháng năm hiện tại ta có thể dùng hàm Date() và Thời gian với Hàm Time(). Còn để hiển thị cùng lúc Ngày tháng năm và Thời gian ta có thể dùng Hàm Now(). Ngòai ra bằng cách dùng các tham số và mệnh đề điều kiện, ta có thể biến hóa để hiển thị Date và Time theo ý muốn.

Dưới đây là bảng hướng dẫn sử dụng hai Hàm này:

Ví Dụ: Viết Kết Quả Hiển Thị:
<%= time()%> Time()Giờ trên Server)
<%=date()%> " & Date() & "
<%=now()%> 9/17/2006 11:25:16 PM
<% Response.Write("Ngày giờ hiện tại: "&now())%> Ngày giờ hiện tại(Server): 9/17/2006 11:25:16 PM
<%= FormatDateTime(Date, 0)%> 9/17/2006
<%= FormatDateTime(Date, 1)%> Sunday, September 17, 2006
<%= FormatDateTime(now, 3)%> 11:25:16 PM
<%= FormatDateTime(now, 4)%> 23:25
<%response.write("Day of the week: "&WeekDay(Date))%> Day of the week: 1
<%response.write("Day of the month: "&Day(Date))%> Day of the month: 17
<%response.write("Current Year: "&Year(Date))%> Current Year: 2006
<%response.write("Current Year: "&Right(Year(Date),2))%> Current Year: 06
<%response.write("Today is: "&WeekDayName(WeekDay(Date)))%> Today is: Sunday
<%response.write("Hour Part: "&(hour(now)))%> Hour part: 23
<%response.write("Minute Part: "&Minute(now()))%> Minute part: 25
<%response.write("Second Part: "&Second(now()))%> Second part: 16
      [Đọc: 4074-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Aspnetcenter]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
 • Ảnh minh họa
  Bạn có thể chưa thực sự dùng Cookies để lưu trữ Shoping Cart. Một Cookie vừa quá nhỏ và quá đơn giản. Để làm việc ngoài giới hạn của Cookie ASP.NET Framework hỗ trợ một chức năng mới được gọi là Session State.
 • Ảnh minh họa
  Bạn có thể tạo hai kiểu của Cookie, Session Cookies và Persistent Cookies. Session cookies chỉ tồn tại trong bộ nhớ khi trình duyệt web bị đóng lại thì nó cũng bị xóa đi.
 • Ảnh minh họa
  Bạn có thể sử dụng DataList để thay đổi dữ liệu bản ghi. Tuy nhiên để chỉnh sửa dữ liệu của bản ghi nó yêu cầu nhiều phải viết nhiều code hơn so với các điều khiển ràng buộc dữ liệu khác như GridView, FormView hay DetailView.
 • Ảnh minh họa
  Cả hai điều khiển này đều cho phép hiển thị tập hợp các mục dữ liệu tại một thời điểm, nói cách khác là có thể hiển thị tất cả các dòng trong bảng dữ liệu.
 • Ảnh minh họa
  Cả hai điều khiển DetailView và FormView cho phép bản thay đổi, thêm mới hay xoá dữ liệu như một bản ghi cơ sở dữ liệu, và nó cho phép bạn chuyển sang trang tiếp theo hay quay lại trang trước thông qua thiết lập dữ liệu.
 • Ảnh minh họa
  GridView bao gồm hai thuộc tính cho phép bạn hiển thị nội dung cho GridView khi không có dữ liệu, bạn có thể sử dụng EmptyDataText hoặc thuộc tính EmptyDataTemplate để hiển thị nội dung khi dữ liệu rỗng.
 • Ảnh minh họa
  GridView trình bày dữ liệu như thẻ Table của HTML mà mỗi mục dữ liệu như vói thẻ TR. Chúng ta cùng đi vào xây dựng một lớp gridViewHelper giúp việc điền dữ liệu vào gridView trong các ví dụ của chúng ta.
 • Ảnh minh họa
  Điều khiển BulletedList cho phép bạn hiển thị ra kiểu danh sách hay liệt kê, mỗi phân tử của nó có thể đưa ra là Text, linkButton hay một đường dẫn tới một trang web khác.
 • Ảnh minh họa
  Trong bài này các bạn sẽ được học các điều khiển trình bày danh sách như DropDownList, RadioButtonList… và kết thúc chương các bạn sẽ được học 1 cách chi tiết để sử dụng các List Control này tạo một Module bình chọn cho trang web của bạn.
 • Ảnh minh họa
  Trong lớp iTechProData.cs bạn thấy có 2 đối tượng data mới đó là DataAdapter và DataTable chúng ta sẽ học kỹ hơn trong phần sau trong ví dụ này các bạn chỉ cần hiểu qua là DataAdapter là bộ đọc dữ liệu từ nguồn dữ liệu.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.