Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> ASP/ASP.NET/C# >>

Hiển thị Date (Ngày tháng năm) & Time(thời gian) với ASP
Để hiển thị Ngày tháng năm hiện tại ta có thể dùng hàm <i>Date()</i> và Thời gian với Hàm <i>Time()</i>. </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">an abortion pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.beaufortscrealestate.net">where can you buy the abortion pill</a> abortion pill</div>

Hiển thị Date (Ngày tháng năm) & Time(thời gian) với ASP

Để hiển thị Ngày tháng năm hiện tại ta có thể dùng hàm Date() và Thời gian với Hàm Time(). Còn để hiển thị cùng lúc Ngày tháng năm và Thời gian ta có thể dùng Hàm Now(). Ngòai ra bằng cách dùng các tham số và mệnh đề điều kiện, ta có thể biến hóa để hiển thị Date và Time theo ý muốn.

Dưới đây là bảng hướng dẫn sử dụng hai Hàm này:

Ví Dụ: Viết Kết Quả Hiển Thị:
<%= time()%> Time()Giờ trên Server)
<%=date()%> " & Date() & "
<%=now()%> 9/17/2006 11:25:16 PM
<% Response.Write("Ngày giờ hiện tại: "&now())%> Ngày giờ hiện tại(Server): 9/17/2006 11:25:16 PM
<%= FormatDateTime(Date, 0)%> 9/17/2006
<%= FormatDateTime(Date, 1)%> Sunday, September 17, 2006
<%= FormatDateTime(now, 3)%> 11:25:16 PM
<%= FormatDateTime(now, 4)%> 23:25
<%response.write("Day of the week: "&WeekDay(Date))%> Day of the week: 1
<%response.write("Day of the month: "&Day(Date))%> Day of the month: 17
<%response.write("Current Year: "&Year(Date))%> Current Year: 2006
<%response.write("Current Year: "&Right(Year(Date),2))%> Current Year: 06
<%response.write("Today is: "&WeekDayName(WeekDay(Date)))%> Today is: Sunday
<%response.write("Hour Part: "&(hour(now)))%> Hour part: 23
<%response.write("Minute Part: "&Minute(now()))%> Minute part: 25
<%response.write("Second Part: "&Second(now()))%> Second part: 16

i need to buy the abortion pill how to order the abortion pill online medical abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
      [Đọc: 4366-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Aspnetcenter]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.