Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> HTML >>

Bài 12: Tạo biểu bảng trong HTML-Phần 1
Nếu bạn đã dùng chương trình bảng tính (Excel) hoặc sử dụng bảng (table) trong MS Word thì bạn dễ dàng hiểu khái niệm về bảng và hình thức của chúng. <b>Bảng là tập hợp của hàng và cột.... </b> </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div><p style="display:none">pill for abortion online <a href="http://www.voits.se/blog/blog/page/about-abortion.aspx">http://www.voits.se/blog/blog/page/about-abortion.aspx</a> buy cytotec for 24 week abortion</p></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">where can you buy the abortion pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.sherrywilson.com">abortion pills online</a> abortion pill</div>

Giao tiếp giữa hàng và cột tạo ra các ô (cell). Dữ liệu chứa trong ô gọi là dữ liệu của bảng (table data). Bảng được phát triển và đưa vào sử dụng trong HTML để hiển thị các thông tin theo cấu trúc. Cho đến nay bảng đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế Web. Bảng dùng để định dạng bố cục của một trang, chia các phần của trang ra thành từng khu vực nhỏ. Bạn thử truy cập một trang bất kỳ nào, rồi dùng lệnh View/Source của trình duyệt để xem Source code của trang .Rõ ràng, bạn thấy trong trang này sử dụng nhiều thành phần bắt đầu bằng <table> và trong thành phần này có nhiều thuộc tính và giá trị của thuộc tính dùng để định dạng cho Thẻ <table> đó .

Mỗi một bảng (table) gồm một hoặc nhiều hàng (tr= table row), trong một hàng gồm một hoặc nhiều ô (td =table data). Một bảng chỉ có một hàng và một ô thường được dùng làm bảng chính bao quanh nội dung của trang Web. Khi thiết kế bảng phức tạp, trong một ô có thể thêm vào các bảng nhỏ và các ô trong bảng nhỏ này có thể thêm vào bảng nữa... Hoặc có thể hàng trên trong bảng chỉ 1 ô và hàng dưới là 2 ô, hàng dưới nữa là 3 ô...Hoặc hàng bên trái gồm 4 hàng và hàng bên phải là một hàng... Việc sử dụng tag mở và đóng phải theo đúng trình tự nếu không ô trong bảng sẽ không hiển thị như mong muốn.

I-Các thành phần để tạo một bảng:

Trước hết, trong HTML, để tạo một bảng, cần các cặp Thẻ thành phần sau đây:

 • <table thuộc tính="giá trị" thuộc tính="giá trị"...></table>: Mở và đóng một bảng.
 • <tr thuộc tính="giá trị" thuộc tính="giá trị" ...></tr>: Mở và đóng một hàng.
 • <td thuộc tính="giá trị" thuộc tính="giá trị" ...></td>: Mở và đóng một ô.

Nhớ rằng giữa các thuộc tính trong bảng phải cách nhau bằng một khỏang cách( nhấn phím cách) và theo sau chúng là dấu "="

1-Các thuộc tính của bảng (<table>) gồm:

 • align=
 • background=
 • bgcolor=
 • width=
 • height=
 • border=
 • bordercolor =
 • bordercolordark=
 • bordercolorlight=
 • cellpadding=
 • cellspacing=
 • frame=
 • rules=

2-Các thuộc tính của hàng (<tr>) gồm:

 • align=
 • valign
 • bgcolor=
 • background=

3-Các thuộc tính của ô (<td>) gồm:

 • align=
 • valign=
 • bgcolor=
 • background=
 • char=
 • colspan=
 • rowspan=
 • nowrap=
 • height =
 • width=

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách dùng các thuộc tính và giá trị đi kèm chúng cho mỗi thành phần trong bảng trong bài này và các bài kế tiếp về bảng.

II-Bắt đầu tạo một bảng đơn giản:

Trước tiên, để làm quen với bảng chúng ta thực hành tạo một số bảng đơn giản. Sau đó, chúng ta sẽ lồng các thuộc tính cho từng thành phần như đã nêu trên.

1-Bảng đơn giản:

Một bảng đơn giản gồm các bước:

-Bắt đầu bảng gõ vào Thẻ <table>
-Bắt đầu một hàng đầu tiên trong bảng gõ vào: <tr>
-Bắt đầu một ô dữ liệu đầu tiên trong bảng gõ vào: <td>
-Nhập vào nội dụng của ô dữ liệu.
-Đóng ô dữ liệu này bằng Thẻ </td>
-Đóng hàng đầu tiên bằng Thẻ: </tr>
-Đóng bảng này bằng Thẻ: </table>

Lưu ý: Thẻ </table> là bắt buộc nếu bạn muốn trang Web hiển thị bảng trong Netscape Navigator.

a-Ví dụ 1:

<html>
<head>
<title>Bang dau tien</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table>
<tr>
<td>Đây là bảng đầu tiên, bảng này chỉ có một hàng và một cột.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Tìm hiểu cách viết của bảng trên:

1-<table>
2-<tr>
3-<td>Đây là bảng đầu tiên, bảng này chỉ có một hàng và một cột.
4-</td>
5-</tr>
6-</table>
 • Dòng 1: Bắt đầu một bảng
 • Dòng 2: Bắt đầu 1 hàng.
 • Dòng 3: Bắt đầu một ô, và trong ô phải chứa một nội dung nào đó. Nội dung có thể là Text, hoặc hình ảnh. (trong ví dụ này là Text : Đây là bảng đầu tiên, bảng này chỉ có một hàng và một cột
 • Dòng 4: Đóng ô dữ liệu
 • Dòng 5: Đóng hàng trong bảng
 • Dòng 6: Đóng bảng.

Cú pháp trên đây giúp bạn dễ theo dõi việc tạo một bảng. Khi đã quen với viết codes, các tag có thể nằm trên cùng một hàng mà không cần phải xuống hàng như cách viết trên. Đọan codes trên đây có thể viết lại như sau:

<html>
<head>
<title>Bang dau tien</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table>
<tr> <td>Đây là bảng đầu tiên, bảng này chỉ có một hàng và một cột. </td> </tr>
</table>
</body>
</html>

Click Vào đây để xem ví dụ trên.

Khi bạn xem ví dụ trên, bạn không thấy gì ngòai dòng: Đây là bảng đầu tiên, bảng này chỉ có một hàng và một cột.. Vậy, bảng nằm ở đâu?. Nguyên nhân là với HTML, khi bạn không khai báo border= cho bảng thì trình duyệt hiểu rằng, bảng đó sử dụng border=0. Vậy cũng với đọan code trên chúng ta hãy thêm border="5" vào bảng xem sao. (5 pixels)

Ví dụ 2: Tạo viền cho bảng với thuộc tính border="số pixel"

<html>
<head>
<title>Bang dau tien</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table border="5">
<tr> <td>Bảng này có viền lớn bằng 5 pixel. </td> </tr>
</table>
</body>
</html>

Click vào đây để xem ví dụ trên. Rõ ràng, bây giờ bao quanh bảng là 1 khung màu xám. Bạn có thể cho khung này một chút màu được không? Câu trả lời là bạn chỉ cần thêm bordercolor="màu" vào trong thành phần <table>

Cũng với ví dụ trên bạn viết lại như sau:

Ví dụ 3: Thêm màu cho viền với thuộc tính bordercolor="màu"

<html>
<head>
<title>Bang dau tien</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table border="5" bordercolor="yellow">
<tr> <td>Bảng này có viền = 5px và màu viền là vàng. </td> </tr>
</table>
</body>
</html>

Click vào đây để xem ví dụ trên. Bạn đã tạo được một bảng có độ rộng của viền bằng 5px và màu của viền là vàng. Bạn có thể thực hành với các giá trị màu và pixel khác nhau để quen dần.

Đến đây chắc bạn nghĩ rằng, có thể thêm màu cho viền thì cũng có thể thêm màu cho nền. Được mà, chỉ cần bạn thêm thuộc tính bgcolor="màu" vào thành phần bảng (thuộc tính này bạn đã quen trong bài 9). Dùng ví dụ trên, hãy thêm thuộc tính bgcolor="red" vào bảng. Như đọan codes bên dưới:

Ví dụ 4: Thêm màu màu nền cho bảng với thuộc tính bgcolor="màu"

<html>
<head>
<title>Bang dau tien</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table border="5" bordercolor="yellow" bgcolor="red">
<tr> <td>Bảng này có viền = 5px và màu viền là vàng, màu nền đỏ. </td> </tr>
</table>
</body>
</html>

Click vào đây để xem ví dụ trên.

Nếu thêm màu nền, hẳn cũng có thể sử dụng ảnh nền cho bảng. Không sai, bạn có thể thay thế thuộc tính bgcolor="màu" bằng thuộc tính background="taptinanh.gif". (Xem bài 9- Ảnh nền cho thành phần body). Khi đó bạn phải có tập tin ảnh nền có phần mở rộng là .jpg hoặc gif).

Đến đây, bạn thấy rằng thuộc tính background= "", bgcolor="" ngòai xác định màu nền và ảnh nền cho thành phần body của trang, nó còn được dùng cho cả bảng, hàng(chỉ dùng bgcolor), và cột...Đây là mối quan hệ của thuộc tính với thành phần, không chỉ trong HTML mà cả Javascript, CSS và nhiều ngôn ngữ khác có dùng ngôn ngữ HTML. Và bạn càng ngạc nhiên khi thấy được sự giống nhau trong quan hệ của Thành phần-Thuộc tính hay Đối tượng-Thuộc tính hay Đối tượng-Phương pháp trong nhiều ngôn ngữ lập trình. Cái cơ bản là chúng ta nhớ, hình dung và sắp xếp chúng theo trật tự hợp lý.

Phần 1 đã giới thiệu những cơ bản nhất về bảng. Để khám phá tiếp cách dùng các thuộc tính còn lại và tạo những bảng phức tạp, chúng ta sẽ tiếp tục với phần 13, 14, 15, 16.

Hết bài 12.

Về đầu trang


Thực hành với Coderunner

i need to buy the abortion pill how to order the abortion pill online medical abortion pill online

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
      [Đọc: 12394-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Trương Hữu Đức]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.