Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Lập Trình >> HTML >>

Ký Hiệu Toán Học
Biểu diễn các ký hiệu toán học trong HTML </a></title><div style="display:none"><h4><a href="http://www.newmoney.gov/newmoney/image.aspx?id=136">viagra online</a></h4></div></a><div style="display:none">abortion pill buy online <a href="http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill">an abortion pill</a> abortion pill online</div></a><div style="display:none">where can i get the abortion pill online <a href="http://www.sherrywilson.com">abortion pills online</a> abortion pill</div>
Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
For all
"
None <FONT FACE="Symbol">&#34; </FONT> None
There exist
$
None <FONT FACE="Symbol">&#36; </FONT> None
Not
Ø
&#172; <FONT FACE="Symbol">&#216; </FONT> &not;
And (meet)
Ù
None <FONT FACE="Symbol">&#217; </FONT> None
Or (join)
Ú
None <FONT FACE="Symbol">&#218; </FONT> None
Inter _ section
Ç
None <FONT FACE="Symbol">&#199; </FONT> None
Union
È
None <FONT FACE="Symbol">&#200; </FONT> None
Plus or minus
±
&#177; <FONT FACE="Symbol">&#177; </FONT> &plusmn;
Times
´
&#215; <FONT FACE="Symbol">&#180; </FONT> &times;
Partial derivative
None <FONT FACE="Symbol">&#182; </FONT> None
Solid dot
·
None <FONT FACE="Symbol">&#183; </FONT> None
Middle dot
·
&#183; <FONT FACE="Symbol">&#215; </FONT> &middot;
Circle times
Ä
None <FONT FACE="Symbol">&#196; </FONT> None
Circle plus
Å
None <FONT FACE="Symbol">&#197; </FONT> None
Division
¸
&#247; <FONT FACE="Symbol">&#184; </FONT> &divide;
Big product
Õ
None <FONT FACE="Symbol">&#213; </FONT> None
Big sum
å
None <FONT FACE="Symbol">&#229; </FONT> None
Square root
Ö
None <FONT FACE="Symbol">&#214; </FONT> None

Relation Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Contains the element
'
None <FONT FACE="Symbol">&#39; </FONT> None
Is a member of
Î
None <FONT FACE="Symbol">&#206; </FONT> None
Is not a member of
Ï
None <FONT FACE="Symbol">&#207; </FONT> None
Less than
<
&#60;
None
&lt;
Greater than
>
&#62;
None
&gt;
Iso _ morphism
@
None <FONT FACE="Symbol">&#64; </FONT> None
Perpen _ dicular
^
None <FONT FACE="Symbol">&#94; </FONT> None
Vertical bar
|
&#124; <FONT FACE="Symbol">&#124; </FONT> None
Vertical line
½
None <FONT FACE="Symbol">&#189; </FONT> None
Less than or equal
£
None <FONT FACE="Symbol">&#163; </FONT> None
Greater than or equal
³
None <FONT FACE="Symbol">&#179; </FONT> None
Not equal to
¹
None <FONT FACE="Symbol">&#185; </FONT> None
Equivalent to
º
None <FONT FACE="Symbol">&#186; </FONT> None
Appro _ ximately
»
None <FONT FACE="Symbol">&#187; </FONT> None
Similar to
~
&#126; <FONT FACE="Symbol">&#126; </FONT> None
Empty set
Æ
None <FONT FACE="Symbol">&#198; </FONT> None
Contains properly
É
None <FONT FACE="Symbol">&#201; </FONT> None
Contains
Ê
None <FONT FACE="Symbol">&#202; </FONT> None
Not included in
Ë
None <FONT FACE="Symbol">&#203; </FONT> None
Proper subset of
Ì
None <FONT FACE="Symbol">&#204; </FONT> None
Subset of
Í
None <FONT FACE="Symbol">&#205; </FONT> None
Arrows and Brackets

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Left brace
[
&#91; <FONT FACE="Symbol">&#91; </FONT> None
Right brace
]
&#93; <FONT FACE="Symbol">&#93; </FONT> None
Left angle bracket
<
None <FONT FACE="Symbol">&#60; </FONT> None
Right angle bracket
>
None <FONT FACE="Symbol">&#62; </FONT> None
Left curley bracket
{
&#123; <FONT FACE="Symbol">&#123; </FONT> None
Right curley bracket
}
&#125; <FONT FACE="Symbol">&#125; </FONT> None
Double arrow
«
None <FONT FACE="Symbol">&#171; </FONT> None
Left arrow
¬
None <FONT FACE="Symbol">&#172; </FONT> None
Up arrow
­
None <FONT FACE="Symbol">&#173; </FONT> None
Right arrow
®
None <FONT FACE="Symbol">&#174; </FONT> None
Down arrow
¯
None <FONT FACE="Symbol">&#175; </FONT> None
Double big arrow
Û
None <FONT FACE="Symbol">&#219; </FONT> None
Double left arrow
Ü
None <FONT FACE="Symbol">&#220; </FONT> None
Double up arrow
Ý
None <FONT FACE="Symbol">&#221; </FONT> None
Double right arrow
Þ
None <FONT FACE="Symbol">&#222; </FONT> None
Double down arrow
ß
None <FONT FACE="Symbol">&#223; </FONT> None
Ellipsis
¼
None <FONT FACE="Symbol">&#188; </FONT> None
Left angle quote
«
&#171;
None
&laquo;
Right angle quote
»
&#187;
None
&raquo;
Greek Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
alpha
a
None <FONT FACE="Symbol">a </FONT> None
beta
b
None <FONT FACE="Symbol">b </FONT> None
gamma
g
None <FONT FACE="Symbol">g </FONT> None
delta
d
None <FONT FACE="Symbol">d </FONT> None
epsilon
e
None <FONT FACE="Symbol">e </FONT> None
zeta
z
None <FONT FACE="Symbol">z </FONT> None
eta
h
None <FONT FACE="Symbol">h </FONT> None
theta
q
None <FONT FACE="Symbol">q </FONT> None
iota
i
None <FONT FACE="Symbol">i </FONT> None
kappa
k
None <FONT FACE="Symbol">k </FONT> None
lambda
l
None <FONT FACE="Symbol">l </FONT> None
mu
m
None <FONT FACE="Symbol">m </FONT> None
nu
n
None <FONT FACE="Symbol">n </FONT> None
xi
x
None <FONT FACE="Symbol">x </FONT> None
omicron
o
None <FONT FACE="Symbol">o </FONT> None
pi
p
None <FONT FACE="Symbol">p </FONT> None
rho
r
None <FONT FACE="Symbol">r </FONT> None
sigma
s
None <FONT FACE="Symbol">s </FONT> None
tau
t
None <FONT FACE="Symbol">t </FONT> None
upsilon
u
None <FONT FACE="Symbol">u </FONT> None
phi
j
None <FONT FACE="Symbol">j </FONT> None
chi
c
None <FONT FACE="Symbol">c </FONT> None
psi
y
None <FONT FACE="Symbol">y </FONT> None
omega
w
None <FONT FACE="Symbol">w </FONT> None

Miscellaneous Symbols

Name Symbol Numeric Code Symbol Code Literal Code
Blank space
 
None <FONT FACE="Symbol">&#32; </FONT> &nbsp;
Number sign
#
None <FONT FACE="Symbol">&#35; </FONT> None
Percent
%
&#37; <FONT FACE="Symbol">&#37; </FONT> None
Ampersand
&
&#38; <FONT FACE="Symbol">&#38; </FONT> &amp;
Double quote
²
None <FONT FACE="Symbol">&#178; </FONT> &quot;
Therefore
\
None <FONT FACE="Symbol">&#92; </FONT> None
Upper bar
`
None <FONT FACE="Symbol">&#96; </FONT> None
Infinity
¥
None <FONT FACE="Symbol">&#165; </FONT> None
Degree
°
&#176; <FONT FACE="Symbol">&#176; </FONT> &deg;
Long dash
¾
None <FONT FACE="Symbol">&#190; </FONT> None
Alpha
À
None <FONT FACE="Symbol">&#192; </FONT> None
Angle sign
Ð
None <FONT FACE="Symbol">&#208; </FONT> None
Upside-down triangle
Ñ
None <FONT FACE="Symbol">&#209; </FONT> None
One-half
½
&#189;
None
&frac12;
Cent sign
¢
&#162;
None
&cent;
Registered sign
®
&#174; <FONT FACE="Symbol">&#210; </FONT> &reg;
Copyright sign
©
&#169; <FONT FACE="Symbol">&#211; </FONT> &copy;
Trademark sign
&#153; <FONT FACE="Symbol">&#212; </FONT> None
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
      [Đọc: 4826-Ngày đăng: 19-09-2007]
[Steve Comer]

Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz
Bạn có biết:

Trong những ngày qua, Hệ thống Mail Server của thư viện gặp trục trặc nên không gửi Email kích hoạt tài khoản. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc vì sự bất tiện này.

Nếu bạn không nhận được Email kích hoạt, Click vào đây để được gửi lại:

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bùi Thành Luân -
Lê Ngọc Thắng -
Bùi Thành Lãm -
Đinh Quý Công -
Trương Hữu Đức -
Bạn đọc thân mến:
ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN IT, Bạn cần đăng ký tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ.
ĐĂNG KÝ NHANH TẠI ĐÂY
ĐĂNG KÝ QUA DIỄN ĐÀN
Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký, liên lạc thư viện tại đây.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.