Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> VB.NET >> Các điều khiển .NET [21 bài] >> Chuyển đến 
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 26-05-2009 - Đọc: 8854
ListView thường được dùng để liệt kê danh sách có kèm theo biểu tượng như khung phải trên Windows Explorer.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 25-05-2009 - Đọc: 11009
ImageList là điều khiển dùng đề quản lý danh sách các hình ảnh, điều khiển này thường được dùng kèm với các điều khiển khác để...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-05-2009 - Đọc: 3637
Sau khi nhập dữ liệu cho một màn hình, người dùng sẽ nhấn Ok hay Ghi/Lưu để chấp nhận thay đổi dữ liệu mới. Để tránh trường hợp cập nhật...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-05-2009 - Đọc: 3694
Trong .Net, có một nhóm điểu khiển mới mà bạn chỉ có thể dùng khi chúng được sử dụng chung với các điều khiển khác, nhóm điều khiển này...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-05-2009 - Đọc: 6790
FlowLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel, nó sẽ tự động sắp xếp các điều khiển đặt bên trong nó theo một quy tắc định trước khi thêm các...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 8577
Là điều khiển được dùng để hiểm thị hình ảnh như bmp, jpg, gif, ico, ... PictureBox có các thuộc tính sau ngoài các thuộc tính cơ bản chung.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 5205
Bạn có thể thêm thực đơn vào form bằng cách tạo một điều khiển MenuStrip trên form. Điều khiển này sẽ không nằm trên form, nó được đặt vào...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 3153
Hộp thoại Print cho phép người dùng lựa chọn máy in, thiết lập giá trị các thuộc tính cho máy in (số trang in, số bản in, ...)
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 19-05-2009 - Đọc: 4270
Open và Save là hai hộp thoại thường được sử dụng nhất đối với những ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Nhìn chung, hầu hết các thuộc tính...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 19-05-2009 - Đọc: 3167
Với hộp thoại Font, người dùng có thể xem và lựa chọn Font chữ, kiểu (in đậm, in nghiêng, ...), kích cỡ chữ. Ngoài một số chức năng cơ bản trên, nó...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 18-05-2009 - Đọc: 2263
.NET Framework cung cấp những điều khiển để hiển thị các hộp thoại của Windows như Color, Font, … những hộp thoại chuẩn này là một phần rất cần thiết trong...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 8748
Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 7583
Cũng như ListBox, CheckedListBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều mục nhưng trên mỗi dòng còn...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 30588
Tập hợp Items chứa các giá trị được đưa vào và đang hiển thị trên ListBox.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-05-2009 - Đọc: 13942
ListBox và ComboBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-05-2009 - Đọc: 12552
Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-05-2009 - Đọc: 6495
Textbox hỗ trợ 3 thuộc tính dùng để chọn một phần nội dung của Textbox thông qua lệnh.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 18932
Textbox là điều khiển được dùng để hiển thị và nhập dữ liệu. Đây là một trong những điều khiển thường dùng nhất trong Windows.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 4473
Label là điều khiển cho phép hiển thị những dòng văn bản người dùng không thể hiệu chỉnh. Bạn có thể dùng Label để mô tả thông tin cho những điều...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 2565
.Net cung cấp một bộ điều khiển khá đồ sộ có thể đáp ứng được những yêu cầu về thiết kế giao diện. Dưới đây liệt kê một số...
Lọc kết quả:  Số bài: Xếp theo:  Trang:   2    

Bài gợi ý cùng chủ đề: VB.NET

Ảnh minh họa
Ngày đăng: 08-05-2009 - Đọc: 1336
Để truy xuất tập tin, trước tiên bạn phải tạo đối tượng FileStream thông qua việc mở hoặc tạo tập tin. Sau đó phải tạo các đối tượng đọc, ghi để làm việc với tập tin.

pill for abortion online medical abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 08-05-2009 - Đọc: 1941
Để truy xuất tập tin, trước tiên bạn phải tạo đối tượng FileStream thông qua việc mở hoặc tạo tập tin. Sau đó phải tạo các đối tượng đọc, ghi để làm việc với tập tin.

pill for abortion online http://www.voits.se/blog/blog/page/about-abortion.aspx buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 09-05-2009 - Đọc: 1528
Để làm việc với ổ đĩa, thư mục và tập tin, bạn có các lớp sau thuộc không gian tên System.IO : Directory, File, DriveInfo, DirectoryInfo, FileInfo.
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 08-01-2013 - Đọc: 1114
Automation là kỹ thuật dựa trên công nghệ và nền tảng của mô hình thành phần đối tượng COM (Component Object Model). COM cho phép các đối tượng của ứng dụng khác nhau có thể chạy chung như trong một môi trường.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 29-04-2009 - Đọc: 5891
Cấu trúc lặp cho phép thực hiện nhiều lần một khối lệnh của chương trình. Các cấu trúc lặp thường được sử dụng trong VB.Net gồm :

i need to buy the abortion pill how to order the abortion pill online medical abortion pill online

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 02-01-2013 - Đọc: 774
Bạn có thể đoán trước xem lỗi nào có thể xảy ra để phòng trước thay vì xử lý lỗi bằng Try…Catch. Ví dụ trong bài tập trên, thay vì dùng Try ta sẽ dùng phương thức của hệ thống là File.Exists kiểm tra xem có tồn tại file hay không rồi mới gọi phương thức nạp ảnh FromFile.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 11-05-2009 - Đọc: 2476
NameSpace là tên gọi một nhóm các lớp đối tượng phục vụ cho một mục đích nào đó. Chẳng hạn các lớp đối tượng xử lý dữ liệu sẽ đặt trong một namespace tên là Data. Các lớp đối tượng dành cho việc vẽ hay hiển thị chữ đặt trong namespace tên là Drawing.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 04-05-2009 - Đọc: 4024
Trong quá trình viết chương trình, có lúc cần khai báo các biến, các thủ tục, hàm để sử dụng chung cho nhiều màn hình khác nhau. Lúc này, nơi thích hợp để khai báo chính là Module (đơn thể).

pill for abortion online medical abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 08-01-2013 - Đọc: 1820
Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm nhiều form vào dự án để xử lý nhập, xuất và hiển thị các thông điệp đặc biệt. Ta cũng sử dụng thuộc tính DesktopBounds để định vị trí thay đổi kích thước form, thêm vào các thành phần điều khiển khi chương trình đang chạy…

pill for abortion online medical abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 07-05-2009 - Đọc: 2364
Khác với mảng, Structure, kiểu do người dùng định nghĩa (UDT : User Defined Type), là một cấu trúc gồm một hoặc nhiều thành phần có kiểu dữ liệu khác nhau.

pill for abortion online http://www.voits.se/blog/blog/page/about-abortion.aspx buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.