Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> VB.NET >> Các điều khiển .NET [21 bài] >> Chuyển đến 
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 26-05-2009 - Đọc: 8922
ListView thường được dùng để liệt kê danh sách có kèm theo biểu tượng như khung phải trên Windows Explorer.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 25-05-2009 - Đọc: 11080
ImageList là điều khiển dùng đề quản lý danh sách các hình ảnh, điều khiển này thường được dùng kèm với các điều khiển khác để...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-05-2009 - Đọc: 3688
Sau khi nhập dữ liệu cho một màn hình, người dùng sẽ nhấn Ok hay Ghi/Lưu để chấp nhận thay đổi dữ liệu mới. Để tránh trường hợp cập nhật...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-05-2009 - Đọc: 3747
Trong .Net, có một nhóm điểu khiển mới mà bạn chỉ có thể dùng khi chúng được sử dụng chung với các điều khiển khác, nhóm điều khiển này...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-05-2009 - Đọc: 6888
FlowLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel, nó sẽ tự động sắp xếp các điều khiển đặt bên trong nó theo một quy tắc định trước khi thêm các...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 8660
Là điều khiển được dùng để hiểm thị hình ảnh như bmp, jpg, gif, ico, ... PictureBox có các thuộc tính sau ngoài các thuộc tính cơ bản chung.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 5262
Bạn có thể thêm thực đơn vào form bằng cách tạo một điều khiển MenuStrip trên form. Điều khiển này sẽ không nằm trên form, nó được đặt vào...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-05-2009 - Đọc: 3201
Hộp thoại Print cho phép người dùng lựa chọn máy in, thiết lập giá trị các thuộc tính cho máy in (số trang in, số bản in, ...)
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 19-05-2009 - Đọc: 4326
Open và Save là hai hộp thoại thường được sử dụng nhất đối với những ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Nhìn chung, hầu hết các thuộc tính...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 19-05-2009 - Đọc: 3221
Với hộp thoại Font, người dùng có thể xem và lựa chọn Font chữ, kiểu (in đậm, in nghiêng, ...), kích cỡ chữ. Ngoài một số chức năng cơ bản trên, nó...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 18-05-2009 - Đọc: 2294
.NET Framework cung cấp những điều khiển để hiển thị các hộp thoại của Windows như Color, Font, … những hộp thoại chuẩn này là một phần rất cần thiết trong...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 8805
Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 7659
Cũng như ListBox, CheckedListBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều mục nhưng trên mỗi dòng còn...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 30719
Tập hợp Items chứa các giá trị được đưa vào và đang hiển thị trên ListBox.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-05-2009 - Đọc: 14022
ListBox và ComboBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-05-2009 - Đọc: 12643
Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-05-2009 - Đọc: 6545
Textbox hỗ trợ 3 thuộc tính dùng để chọn một phần nội dung của Textbox thông qua lệnh.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 19021
Textbox là điều khiển được dùng để hiển thị và nhập dữ liệu. Đây là một trong những điều khiển thường dùng nhất trong Windows.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 4541
Label là điều khiển cho phép hiển thị những dòng văn bản người dùng không thể hiệu chỉnh. Bạn có thể dùng Label để mô tả thông tin cho những điều...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 2604
.Net cung cấp một bộ điều khiển khá đồ sộ có thể đáp ứng được những yêu cầu về thiết kế giao diện. Dưới đây liệt kê một số...
Lọc kết quả:  Số bài: Xếp theo:  Trang:   2    

Bài gợi ý cùng chủ đề: VB.NET

Ảnh minh họa
Ngày đăng: 19-07-2010 - Đọc: 7052
Tùy theo loại Connection mà phương thức sẽ trả về một OleDbTransaction hay SqlTransaction. Giao tác (Transaction) là quá trình cập nhật tạm thời các sửa đổi trên nguồn dữ liệu và chỉ cập nhật thực sự khi phương thức Commit của giao tác được gọi hoặc phục hồi lại những gì đã thực hiện trên dữ liệu qua phương thức Rollback.
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion click here abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 27-05-2009 - Đọc: 3820
Từ khóa Me được dùng khi bạn chỉ rõ muốn dùng các thành phần của chính thể hiện Class nơi viết lệnh chứ không phải thành phần nào khác.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 07-05-2009 - Đọc: 2701
Lớp String lưu trữ giá trị chuỗi tĩnh, nghĩa là một khi đã gán giá trị cho biến, giá trị đó không thể thay đổi. Tuy có những phương thức thao tác trên nội dung của biến nhưng thực chất là tạo ra một chuỗi mới với giá trị đã sửa đổi.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-05-2009 - Đọc: 8805
Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một trang web.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 10-01-2013 - Đọc: 2155
Trong các phiên bản trước đây, VB vẫn chưa được coi là ngôn ngữ lập trình mạnh do nó không có tính kế thừa để hoàn thiện mô hình lập trình hướng đối tượng. VB.NET đã cung cấp đầy đủ khả năng kế thừa. Bạn có thể kế thừa một form hay những lớp cơ sở để tạo ra những lớp đối tượng con.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
where can you buy the abortion pill abortion pill on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 16-04-2009 - Đọc: 3722
Là công cụ phát triển trong Visual Studio .Net, Visual Basic .Net (VB .Net) được sử dụng để xây dựng các ứng dụng Windows, Web cũng như những ứng dụng trên thiết bị cầm tay (Pocket PC, điện thoại di động) cho một số môi trường.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-05-2009 - Đọc: 2079
Đối tượng đầu tiên cần đề cập đến là Form, thành phần chính của giao diện.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion order abortion pill abortion pill online purchase
where can you buy the abortion pill medical abortion pill online on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 05-05-2009 - Đọc: 9172
ArrayList là một phiên bản thông minh hơn của mảng. Thuộc không gian tên System.Collection.ArrayList, lớp ArrayList có những đặc điểm của Collection (tập hợp) hơn là mảng như :
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 03-01-2013 - Đọc: 1623
Bây giờ chúng ta thử mã hóa những gì có trong ô textbox để chỉ mình bạn là người có thể đọc được. Ta dùng một giải thuật mã hóa làm xáo trộn văn bản và một thuật toán giải mã để đưa văn bản trở về trạng thái ban đầu.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 04-05-2009 - Đọc: 8572
Các hàm sử dụng trong VB.Net hiện nay là do tương thích với các phiên bản cũ vì với VB.Net các chức năng đều được đưa vào các lớp đối tượng. Tuy nhiên, để thuận tiện trong bước đầu làm quen với ngôn ngữ, bạn làm quen với một số hàm thường dùng sau :

where to buy abortion pill http://www.altradio.org/page/how-much-for-an-abortion-pill.aspx order abortion pill

abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.