Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Cơ Sở Dữ Liệu [267 bài] >> Chuyển đến 
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-09-2011 - Đọc: 1068
Ta đã xét qua các sơ đồ: chỉ mục thứ tự, băm. Ta có thể tổ chức file các mẩu tin bởi hoặc sử dụng tổ chức file tuần tự chỉ mục, hoặc sử dụng B+-cây, hoặc sử dụng băm ... Mỗi sơ đồ có những các ưu điểm trong các tình huống nhất định. Một nhà thực thi hệ CSDL có thể cung cấp nhiều nhiều sơ đồ, để lại việc quyết định sử dụng sơ đồ nào cho nhà thiết kế CSDL.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-09-2011 - Đọc: 1064
Bất lợi của tổ chức file tuần tự là ta phải truy xuất một cấu trúc chỉ mục để định vị dữ liệu, hoặc phải sử dụng tìm kiếm nhị phân, và kết quả là có nhiều hoạt động I/O.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-09-2011 - Đọc: 985
Một chỉ mục lưu trữ các giá trị khoá tìm kiếm trong thứ tự được sắp, và kết hợp với mỗi khoá tìm kiếm, các mẩu tin chứa khoá tìm kiếm này. Các mẩu tin trong file được chỉ mục có thể chính nó cũng được sắp. Một file có thể có một vài chỉ mục trên những khoá tìm kiếm khác nhau.

i need to buy the abortion pill price of an abortion medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-09-2011 - Đọc: 1335
Ta đã xét làm thế nào để biểu diễn các mẩu tin trong một cấu trúc file. Một thể hiện của một quan hệ là một tập hợp các mẩu tin. Đã cho một tập hợp các mẩu tin, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tổ chức chúng trong một file.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 978
Một file được tổ chức logic như một dãy các mẩu tin (record). Các mẩu tin này được ánh xạ lên các khối đĩa. File được cung cấp như một xây dựng cơ sở trong hệ điều hành, như vậy ta sẽ giả thiết sự tồn tại của hệ thống file nền.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
abortion pills online online i need to buy the abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 1014
Trong một hệ thống có nhiều đĩa, ta có thể cải tiến tốc độ đọc viết dữ liệu nếu cho chúng hoạt động song song. Mặt khác, hệ thống nhiều đĩa còn giúp tăng độ tin cậy lưu trữ bằng cách lưu trữ dư thừa thông tin trên các đĩa khác nhau, nếu một đĩa có sự cố dữ liệu cũng không bị mất. Một sự đa dạng các kỹ thuật tổ chức đĩa, được gọi là RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), được đề nghị nhằm vào vấn đề tăng cường hiệu năng và độ tin cậy.

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
cytotec abortion click here abortion pill online purchase
abortion pills online abortion pill i need to buy the abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 1011
Các tiêu chuẩn đo lường chất luợng chính của đĩa là dung lượng, thời gian truy xuất, tốc độ truyền dữ liệu và độ tin cậy.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-09-2011 - Đọc: 1201
SQL92 cung cấp nhiều cơ chế cho nối các quan hệ bao hàm nối có điều kiện và nối tự nhiên cũng như các dạng của nối ngoài.

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 18-09-2011 - Đọc: 1341
SQL92 cho phép một biểu thức vấn tin con được dùng trong mệnh đề FROM. Nếu biểu thức như vậy được sử dụng, quan hệ kết quả phải được cho một cái tên và các thuộc tính có thể được đặt tên lại (bằng mệnh đề AS).
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 16-09-2011 - Đọc: 1245
Mệnh đề ORDER BY tạo ra sự trình bày các dòng kết quả của một câu vấn tin theo một trình tự. Để liết kê theo thứ tự alphabet tất cả các khách hàng có vay ở chi nhánh Perryridge:

where to buy abortion pill how much for an abortion pill order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
cytotec abortion order abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 16-09-2011 - Đọc: 1117
SQL là ngôn ngữ CSDL quan hệ chuẩn, gốc của nó được gọi là Sequel. SQL là viết tắt của Structured Query Language. Có nhiều phiên bản của SQL. Phiên bản được trình bày trong giáo trình này là phiên bản chuẩn SQL-92.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-09-2011 - Đọc: 1050
Các hệ song song cải tiến tốc độ xử lý và tốc độ I/O bằng cách sử dụng nhiều CPU và nhiều đĩa song song. Trong xử lý song song, nhiều hoạt động được thực hiện đồng thời. Một máy song song "hạt thô" (coarse-grain) gồm một số nhỏ các bộ xử lý mạnh. Một máy song song đồ sộ massively parallel) hay "hạt mịn" (fine-grain) sử dụng hàng ngàn bộ xử lý nhỏ hơn.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 11-09-2011 - Đọc: 1029
Các CSDL đòi hỏi một khối lượng lớn không gian lưu trữ, có thể lên đến nhiều terabytes ( 1 terabyte=103 Gigabytes=106 Megabytes ). Các thông tin phải được lưu trữ trên lưu trữ ngoài (đĩa). Dữ liệu được di chuyển giữa lưu trữ đĩa và bộ nhớ chính khi cần thiết.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 10-09-2011 - Đọc: 1679
Bài này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (CSDL/DB), về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/DBMS) và về hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction).
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
abortion pills online online i need to buy the abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-01-2011 - Đọc: 2148
Một server ISA được tích hợp 03 chức năng, đó là firewall server, VPN server và proxy server. Một trong những đặc trưng khiến proxy server được ưa chuộng là khả năng "caching", tức khả năng lưu trữ các nội dung web mà proxy server đã từng truy cập. ISA server có khả năng thực hiện forward caching và reverse caching.

pill for abortion online medical abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-08-2010 - Đọc: 13598
Các loại ràng buộc trong SQL Server cho bạn nào mới học SQL: Khóa của bảng, PRIMARY KEY Constraint, FOREIGN KEY, UNIQUE Constraint, CHECK Constraint, DEFAULT.

pill for abortion online about abortion buy cytotec for 24 week abortion

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 6289
Một lược đồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm X→A ∈ F+(F là tập phụ thuộc không hiển nhiên định nghĩa trên Q, A là thuộc tính đơn, X là tập thuộc tính con của tập Q+), thì một trong hai điều kiện sau được thoả :
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 6868
Khi hủy bỏ thông tin chi tiết các phiếu nhập hàng trong bảng CTPNHAP, chúng ta sẽ giảm giá trị cột tổng số lượng nhập trong bảng TONKHO và cột tổng giá trị nhập trong bảng PNHAP.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 5073
Khi giá trị của các dữ liệu thêm mới đã được kiểm tra hợp lệ so với các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu thì các dữ liệu này sẽ được cập nhật tăng giá trị tại một cột nào đó của các bảng liên quan.

i need to buy the abortion pill price of an abortion medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-07-2010 - Đọc: 7454
Trigger của sự kiện này sẽ tự động kích hoạt khi dữ liệu trong bảng bị sửa đổi. Thông thường bên trong trigger sẽ có một số các kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu như là : kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu khóa ngoại, miền giá trị, liên thuộc tính trong cùng một bảng dữ liệu, liên thuộc tính của nhiều bảng dữ liệu khác nhau.

where to buy abortion pill http://www.altradio.org/page/how-much-for-an-abortion-pill.aspx order abortion pill

abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
abortion pills online abortion pill i need to buy the abortion pill
Lọc kết quả:  Số bài: Xếp theo:
Đến trang: 1    2      3      4      5       7      8      9      10    ...   14    

Bài gợi ý cùng Lĩnh vực: Cơ Sở Dữ Liệu

Ảnh minh họa
Ngày đăng: 10-01-2010 - Đọc: 3527
Bài Viết Chỉ Cách Viết Kết Nối CSDL Access bằng VB6.0 Mong Rằng Bài Viết Của Mình Giúp Các Ban Nối CSDL Access được dể dàng(toàn bằng mã lệnh), chứ không...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-07-2009 - Đọc: 2968
Không giống như các ngôn gnữ lập trình khác, Transaction-SQL không có khái niệm về biến toàn cục. Thay vào đó hệ thống Microsoft SQL Server sẽ cung cấp cho người...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 02-09-2009 - Đọc: 7239
Các hàm này thường có tham số vào là kiểu dữ liệu chuỗi và giá trị trả về của chúng cũng là kiểu dữ liệu chuỗi hoặc kiểu dữ liệu số....
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 18-12-2011 - Đọc: 1365
Oracle server sử dụng các online redo log files để giảm thiểu việc mất mát dữ liệu trong database. Redo log files ghi lại tất cả các thay đổi trong database buffer cache trừ một vài...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 27-08-2009 - Đọc: 5628
Các hàm này thường có tham số vào là kiểu dữ liệu số và giá trị trả về của chúng cũng là kiểu dữ liệu số. Thông thường khi lập trình...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-12-2011 - Đọc: 1327
Quản trị cơ sở dữ liệu là công việc bảo trì và vận hành Oracle server để nó có thể tiếp nhận và xử lý được tất cả các yêu cầu...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 04-11-2009 - Đọc: 1763
Trong việc quản lý bảng, chúng ta có thể xóa bảng, đổi tên, và tạo các mô tả về bảng sao cho phù hợp với nội dung chứa trong bảng dữ liệu.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-07-2010 - Đọc: 4429
Vấn đề nảy sinh khi nghiên cứu lý thuyết CSDL là: Cho trước tập các phụ thuộc hàm F và một phụ thuộc hàm f, bài toán kiểm tra có hay không f ∈ F+...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 07-07-2010 - Đọc: 13219
Bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE TRIGGER để tạo một trigger bằng cách sử dụng tiện ích SQL Query Analyzer hoặc sử dụng công cụ dạng dấu nhắc lệnh (command-prompt)...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 25-12-2009 - Đọc: 4913
Trong SQL Server ta có thể sử dụng hàm Fuction để lấy các giá trị trả về.
abortion...
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.