Home   Diễn đàn   Thi trực tuyến   Ngọai ngữ   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm: trong:  
 
Home >> Cơ Sở Dữ Liệu [267 bài] >> Chuyển đến 
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-09-2011 - Đọc: 1093
Ta đã xét qua các sơ đồ: chỉ mục thứ tự, băm. Ta có thể tổ chức file các mẩu tin bởi hoặc sử dụng tổ chức file tuần tự chỉ mục, hoặc sử dụng B+-cây, hoặc sử dụng băm ... Mỗi sơ đồ có những các ưu điểm trong các tình huống nhất định. Một nhà thực thi hệ CSDL có thể cung cấp nhiều nhiều sơ đồ, để lại việc quyết định sử dụng sơ đồ nào cho nhà thiết kế CSDL.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-09-2011 - Đọc: 1081
Bất lợi của tổ chức file tuần tự là ta phải truy xuất một cấu trúc chỉ mục để định vị dữ liệu, hoặc phải sử dụng tìm kiếm nhị phân, và kết quả là có nhiều hoạt động I/O.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-09-2011 - Đọc: 1008
Một chỉ mục lưu trữ các giá trị khoá tìm kiếm trong thứ tự được sắp, và kết hợp với mỗi khoá tìm kiếm, các mẩu tin chứa khoá tìm kiếm này. Các mẩu tin trong file được chỉ mục có thể chính nó cũng được sắp. Một file có thể có một vài chỉ mục trên những khoá tìm kiếm khác nhau.

i need to buy the abortion pill price of an abortion medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 22-09-2011 - Đọc: 1358
Ta đã xét làm thế nào để biểu diễn các mẩu tin trong một cấu trúc file. Một thể hiện của một quan hệ là một tập hợp các mẩu tin. Đã cho một tập hợp các mẩu tin, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tổ chức chúng trong một file.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 1006
Một file được tổ chức logic như một dãy các mẩu tin (record). Các mẩu tin này được ánh xạ lên các khối đĩa. File được cung cấp như một xây dựng cơ sở trong hệ điều hành, như vậy ta sẽ giả thiết sự tồn tại của hệ thống file nền.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
abortion pills online online i need to buy the abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 1033
Trong một hệ thống có nhiều đĩa, ta có thể cải tiến tốc độ đọc viết dữ liệu nếu cho chúng hoạt động song song. Mặt khác, hệ thống nhiều đĩa còn giúp tăng độ tin cậy lưu trữ bằng cách lưu trữ dư thừa thông tin trên các đĩa khác nhau, nếu một đĩa có sự cố dữ liệu cũng không bị mất. Một sự đa dạng các kỹ thuật tổ chức đĩa, được gọi là RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), được đề nghị nhằm vào vấn đề tăng cường hiệu năng và độ tin cậy.

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
cytotec abortion click here abortion pill online purchase
abortion pills online abortion pill i need to buy the abortion pill
where can you buy the abortion pill read on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 21-09-2011 - Đọc: 1037
Các tiêu chuẩn đo lường chất luợng chính của đĩa là dung lượng, thời gian truy xuất, tốc độ truyền dữ liệu và độ tin cậy.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 20-09-2011 - Đọc: 1228
SQL92 cung cấp nhiều cơ chế cho nối các quan hệ bao hàm nối có điều kiện và nối tự nhiên cũng như các dạng của nối ngoài.

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill cytotec abortion pill buy online buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 18-09-2011 - Đọc: 1382
SQL92 cho phép một biểu thức vấn tin con được dùng trong mệnh đề FROM. Nếu biểu thức như vậy được sử dụng, quan hệ kết quả phải được cho một cái tên và các thuộc tính có thể được đặt tên lại (bằng mệnh đề AS).
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 16-09-2011 - Đọc: 1265
Mệnh đề ORDER BY tạo ra sự trình bày các dòng kết quả của một câu vấn tin theo một trình tự. Để liết kê theo thứ tự alphabet tất cả các khách hàng có vay ở chi nhánh Perryridge:

where to buy abortion pill how much for an abortion pill order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
cytotec abortion order abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 16-09-2011 - Đọc: 1149
SQL là ngôn ngữ CSDL quan hệ chuẩn, gốc của nó được gọi là Sequel. SQL là viết tắt của Structured Query Language. Có nhiều phiên bản của SQL. Phiên bản được trình bày trong giáo trình này là phiên bản chuẩn SQL-92.

i need to buy the abortion pill http://blog.microworld.dk/page/price-of-an-abortion.aspx medical abortion pill online

abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-09-2011 - Đọc: 1083
Các hệ song song cải tiến tốc độ xử lý và tốc độ I/O bằng cách sử dụng nhiều CPU và nhiều đĩa song song. Trong xử lý song song, nhiều hoạt động được thực hiện đồng thời. Một máy song song "hạt thô" (coarse-grain) gồm một số nhỏ các bộ xử lý mạnh. Một máy song song đồ sộ massively parallel) hay "hạt mịn" (fine-grain) sử dụng hàng ngàn bộ xử lý nhỏ hơn.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pills online abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 11-09-2011 - Đọc: 1055
Các CSDL đòi hỏi một khối lượng lớn không gian lưu trữ, có thể lên đến nhiều terabytes ( 1 terabyte=103 Gigabytes=106 Megabytes ). Các thông tin phải được lưu trữ trên lưu trữ ngoài (đĩa). Dữ liệu được di chuyển giữa lưu trữ đĩa và bộ nhớ chính khi cần thiết.
abortion pill buy online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 10-09-2011 - Đọc: 1713
Bài này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (CSDL/DB), về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/DBMS) và về hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction).
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
abortion pills online online i need to buy the abortion pill
where can you buy the abortion pill read on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 15-01-2011 - Đọc: 2192
Một server ISA được tích hợp 03 chức năng, đó là firewall server, VPN server và proxy server. Một trong những đặc trưng khiến proxy server được ưa chuộng là khả năng "caching", tức khả năng lưu trữ các nội dung web mà proxy server đã từng truy cập. ISA server có khả năng thực hiện forward caching và reverse caching.

pill for abortion online medical abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-08-2010 - Đọc: 13762
Các loại ràng buộc trong SQL Server cho bạn nào mới học SQL: Khóa của bảng, PRIMARY KEY Constraint, FOREIGN KEY, UNIQUE Constraint, CHECK Constraint, DEFAULT.

pill for abortion online about abortion buy cytotec for 24 week abortion

where to buy abortion pill abortion pill online order abortion pill

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill abortion pill buy abortion pill online
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 6379
Một lược đồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm X→A ∈ F+(F là tập phụ thuộc không hiển nhiên định nghĩa trên Q, A là thuộc tính đơn, X là tập thuộc tính con của tập Q+), thì một trong hai điều kiện sau được thoả :
abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online where can you buy the abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read here buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 6935
Khi hủy bỏ thông tin chi tiết các phiếu nhập hàng trong bảng CTPNHAP, chúng ta sẽ giảm giá trị cột tổng số lượng nhập trong bảng TONKHO và cột tổng giá trị nhập trong bảng PNHAP.
abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
where can you buy the abortion pill read on line abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 14-07-2010 - Đọc: 5132
Khi giá trị của các dữ liệu thêm mới đã được kiểm tra hợp lệ so với các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu thì các dữ liệu này sẽ được cập nhật tăng giá trị tại một cột nào đó của các bảng liên quan.

i need to buy the abortion pill price of an abortion medical abortion pill online

abortion pill buy online an abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-07-2010 - Đọc: 7524
Trigger của sự kiện này sẽ tự động kích hoạt khi dữ liệu trong bảng bị sửa đổi. Thông thường bên trong trigger sẽ có một số các kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu như là : kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu khóa ngoại, miền giá trị, liên thuộc tính trong cùng một bảng dữ liệu, liên thuộc tính của nhiều bảng dữ liệu khác nhau.

where to buy abortion pill http://www.altradio.org/page/how-much-for-an-abortion-pill.aspx order abortion pill

abortion pill buy online where can you buy the abortion pill abortion pill online
where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pill
abortion pills online abortion pill i need to buy the abortion pill
Lọc kết quả:  Số bài: Xếp theo:
Đến trang: 1    2      3      4      5       7      8      9      10    ...   14    

Bài gợi ý cùng Lĩnh vực: Cơ Sở Dữ Liệu

Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-08-2009 - Đọc: 8871
Với cấu trúc lặp, người lập trình có thể chỉ định một hoặc nhiều câu lệnh sẽ được thực hiện lặp lại nhiều lần trong khi giá trị của...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 13-07-2009 - Đọc: 3033
Không giống như các ngôn gnữ lập trình khác, Transaction-SQL không có khái niệm về biến toàn cục. Thay vào đó hệ thống Microsoft SQL Server sẽ cung cấp cho người...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 27-06-2012 - Đọc: 6536
Một tab control có ý nghĩa nhất khi các form được thiết kế chủ yếu cho việc xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu, nếu dữ liệu này có thể được chia thành...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-07-2010 - Đọc: 6953
Trên thực tế, trong bối cảnh người sử dụng chương trình là người Việt Nam, các câu thông báo sử dụng trong chương trình phải là ngôn ngữ tiếng...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 29-05-2010 - Đọc: 6993
Các lệnh truy vấn lồng nhau là những câu lệnh mà trong thành phần WHERE có chứa thêm một câu lệnh Select khác nữa. Câu lệnh này thường gặp khi dữ liệu...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 23-07-2009 - Đọc: 14269
Lập trình trong Transaction-SQL chủ yếu là bạn sử dụng các câu lệnh truy vấn và kết hợp với cấu trúc điều khiển thích hợp cùng các biến đã được...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 31-12-2009 - Đọc: 3812
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET.
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 30-09-2011 - Đọc: 1676
Một phương pháp để đảm bảo tính khả tuần tự là yêu cầu việc truy xuất đến hạng mục dữ liệu được tiến hành theo kiểu loại trừ...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 10-01-2010 - Đọc: 4459
Trong phần hai này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem lại của SQL Server 2008. Một số tính năng mới gồm có những...
Ảnh minh họa
Ngày đăng: 12-07-2010 - Đọc: 6931
Mưu thuẫn tiềm ẩn (potentia inconsistancyl hay bất thường khi cập nhật. Do hậu quả của dư thừa, chúng ta có thể cập nhật họ tên của một sinh viên trong một bộ...
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.