Home   Tiếng Anh   Trắc nghiệm   Diễn đàn   Tin học   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm nhanh: trong:  
 
 • 10,742 bài
 • 2,072 học viên
 • 7,422,796 lượt xem
 •  Hôm qua:
 • 0 học viên mới
 • 5 bài mới
Quảng cáo:
 • Trung tâm du học.
 • Trường, Trung tâm tin học, ngọai ngữ.
 • Trung tâm giới thiệu việc làm.
 • Cửa hàng máy tính, dụng cụ học tập.
 • Cửa hàng sách, thiết bị trường học.
 • Tổ chức phi lợi nhuận: miễn phí.
 • Tổ chức từ thiện: miễn phí.
Home >> Tin Tức - Kinh nghiệm >> Kinh Nghiệm
Danh Từ Bất Quy Tắc- Irregualar Nouns
Bảng tóm tắc các danh từ bất quy tắc-Irregular nouns
SINGULAR
PLURAL
alumnus alumni
analysis analyses
antenna antennae/antennas
appendix appendices
axis axes
bacterium bacteria
basis bases
beau beaux
bureau bureaux/bureaus
child children
corpus corpora/corpuses
crisis crises
criterion criteria
curriculum curricula
datum data
deer deer
diagnosis diagnoses
ellipsis ellipses
fish fish
focus foci/focuses
foot feet
formula formulae/formulas
fungus fungi/funguses
genus genera
goose geese
hypothesis hypotheses
index indices/indexes
louse lice
man men
matrix matrices
means means
medium media
mouse mice
nebula nebulae
nucleus nuclei
oasis oases
ox oxen
paralysis paralyses
parenthesis parentheses
phenomenon phenomena
radius radii
series series
sheep sheep
species species
stimulus stimuli
stratum strata
synthesis syntheses
synopsis synopses
tableau tableaux
thesis theses
tooth teeth
vertebra vertebrae
vita vitae
woman women
[Pat Byrd and Tom McKlin-Georgia State University]
Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz      [Đọc: 7018-Ngày đăng: 31-10-2007]
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.