Home   Tiếng Anh   Trắc nghiệm   Diễn đàn   Tin học   Sách   Giải trí   Đăng ký   Đăng nhập   Mật khẩu   About us   Contact us   Invite friends
    Tìm kiếm nhanh: trong:  
 
 • 10,768 bài
 • 2,074 học viên
 • 7,675,675 lượt xem
 •  Hôm qua:
 • 0 học viên mới
 • 0 bài mới
Quảng cáo:
 • Trung tâm du học.
 • Trường, Trung tâm tin học, ngọai ngữ.
 • Trung tâm giới thiệu việc làm.
 • Cửa hàng máy tính, dụng cụ học tập.
 • Cửa hàng sách, thiết bị trường học.
 • Tổ chức phi lợi nhuận: miễn phí.
 • Tổ chức từ thiện: miễn phí.
Home >> Trung Tâm Kỹ Năng >> Viết
Sentence Transformation - Lesson 02
Had Better + V, Had Better Not + Would Rather + V, Simple Past Tense Used With AGO, Sentence in Present Situation, Past Situation ...
Structure 4.Ex:
I advise you not to see her again.
You'd better not see her again.
You'd better think carefully before accepting the offer.
I advise you to think carefully before accepting the offer.

EXAMPLE
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.
I don't think you should drink any more coffee.
You'd better ………………………………………………………….
You had better begin by introducing yourself.
I advise……………………………………………………………….

Structure 5.


Ex:
He'd rather watch TV than go out to the cinema.
He prefers watching TV to going out to the cinema.

EXAMPLE
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.
Alice would rather drink Coca-Cola than orange juice.
Alice prefers………………………………………………………….
Jane would prefer to go to class tomorrow than today.
Jane would rather…………………………………………………….

Structure 6.


Ex
He started working here three years ago.
He has worked here for three years.

EXAMPLE
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

She last saw him when she was ten.
She hasn't………………………………………………………
The last time Jack went swimming was five years ago.
Jack hasn't………………………………………………………

Structure 7.


Ex:
I can't see the play because it is sold out.
If the play were not sold out, I could see it.
We didn't go on holiday because we didn't have enough money.
If we had had enough money we would have gone on holiday.

EXAMPLE
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.
My brother didn't buy that car because he didn't have enough money.
If my brother……………………………………………………
He smokes too much; perhaps that's why he can't get rid of his cough.
If he didn't smoke……………………………………………
[Source: www.englishtime.us-Edited by Duc Huu Truong]
Chia sẻ trên Facebook Google Boomarks Google Buzz      [Đọc: 7118-Ngày đăng: 07-04-2009]
Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Tất cả các tài liệu trong Website này được Admin biên soạn hoặc sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc tác giả. Thư viện IT chỉ lưu trữ để học tập và tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các ý kiến và quan điểm của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.